INTERVJU

Erduan Kafedžić za "Avaz": Najviše je prijava za korupciju pri zapošljavanju

Svakako da postoje velika očekivanja građana od Ureda i Larsona, neka su i nerealna, potrebna nam je podrška političara

Razgovarala: Ema Maslo
  • Kafedžić: Izgradnja kredibilnog antikoruptivnog sistema kreće iz Sarajeva

    Kafedžić: Izgradnja kredibilnog antikoruptivnog sistema kreće iz Sarajeva

    Foto: ARHIV


Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, u intervjuu za „Dnevni avaz“ govorio je o rezultatima rada u institucionalnoj borbi protiv korupcije.

Sumirao je ono što trenutno vidi kao najveći problem kada je riječ o korupciji u KS, s čime se u svom radu suočavaju Ured i Erik Larson (Eric), specijalni američki savjetnik za borbu protiv korupcije, te otkrio da su do sada pronašli 46 lažnih diploma u obrazovnim ustanovama te da su ti predmeti proslijeđeni Tužilaštvu KS.

Najveći problem

- Tokom dosadašnjeg rada na reviziji diploma Ured je izvršio provjere za blizu 5.000 osoba zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, od čega za 46 osoba obrazovne ustanove nisu mogle potvrditi vjerodostojnost diploma i ti predmeti su proslijeđeni Tužilaštvu Kantona Sarajevo. U vezi s tim, Ured je, u saradnji s Tužilaštvom KS, izradio akcioni plan s ciljem efikasnijeg djelovanja i postupanja kod slučajeva gdje se utvrdi lažna/krivotvorena diploma. Ured nastavlja s aktivnostima u vezi s revizijom diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo - kazao je Kafedžić za „Avaz“.

Korupcija predstavlja ogroman problem u BiH. Pokazuju to istraživanja svih relevantnih domaćih i stranih institucija. Šta vidite kao najveći problem kada je riječ o korupciji u Kantonu Sarajevo?

- Naša država nema adekvatnu politiku ni strategiju za borbu protiv korupcije, a trenutni zakonski okvir za borbu protiv korupcije je nedostatan i ne uživa povjerenje javnosti. Efikasna strategija borbe protiv korupcije rezultirala bi razvlaštenjem političkih aktera od bilo kakvog političkog utjecaja na profesionalne procese i strukture u javnim institucijama, kao i uspostavljanjem mehanizama za zaštitu vladavine prava. Kanton Sarajevo je osnivanjem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, donošenjem Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, uspostavom većeg broja javnih registara preuzeo i primijenio određene primjere dobre prakse te je na dobrom putu da uspostavi snažan antikoruptivni sistem. Sve više se govori o kredibilnom sarajevskom antikoruptivnom modelu, koji treba biti multipliciran u druge kantone.

Kakav je odnos građana prema Uredu?

- Kontinuitet u dostavljanju velikog broja prijava i upita Uredu te pozitivna percepcija međunarodnih institucija i stručne javnosti ukazuju na to da je Ured prepoznat kao institucija za kvalitetnu i efikasnu borbu protiv korupcije. S druge strane, očigledno je da vlada veliko nepovjerenje građana u vlast i institucije. Također, mora se promijeniti svijest građana o štetnosti korupcije.

Stječe se dojam da mnogi očekuju od Vas i Erika Larsona da sve sami riješite. Je li to moguće i kakav je Vaš stav o tome?

- Sada je sasvim jasno da izgradnja kredibilnog antikoruptivnog sistema u Bosni i Hercegovini kreće iz Kantona Sarajevo, prvenstveno kroz Ured. To se očekivalo od državnog ili entitetskog nivoa, ali, nažalost, to se nije desilo. Institucije za borbu protiv korupcije ne smiju biti proizvod formalnog ispunjavanja međunarodnih obaveza, nego moraju biti proizvod vlastitih potreba i inicijativa. Dakle, te institucije moraju biti suštinske, a ne kozmetičke. Suštinski i trajno se možemo boriti protiv korupcije samo kroz sistemska rješenja i putem preuzimanja međunarodnih standarda. Svakako da postoje velika očekivanja građana od Ureda i gospodina Larsona, neka su i nerealna. Siguran sam da ćemo ustrajnim radom opravdati ukazano povjerenje i očekivanja, ali nam je sada potrebna snažna podrška domaćih političara. Pred nama je još puno posla, problema i izazova.

Koliko ste prijava zaprimili od početka godine?

- U prvih šest mjeseci ove godine Ured je zaprimio ukupno 460 prijava s navodima o koruptivnim aktivnostima i drugim nepravilnostima. Najviše zaprimljenih prijava odnosi se na nepravilnosti u postupcima zapošljavanja. Važno je napomenuti da svakodnevno raste broj prijava te da su prijave i predmeti na kojima radimo sve kompleksniji.

Baza podataka

Kakav je odnos s pravosudnim institucijama?

- Međusobni odnosi zasnivaju se općenito na principima saradnje i međusobnog informiranja, u skladu s propisanim nadležnostima. Posebno možemo i želimo izdvojiti Sporazum o formiranju zajedničkog koordinacionog tima Tužilaštva KS, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i MUP-a KS - Uprave policije, za rad po prijavama korupcije i koruptivnih aktivnosti u KS, a koji je potpisan početkom ovog mjeseca. Sporazum je potvrda zajedničke opredijeljenosti spomenute tri institucije za ostvarivanje boljih rezultata u borbi protiv korupcije. Također, u toku je izrada zajedničkog akcionog plana Ureda i Tužilaštva KS. Mogu zaključiti da odnos i nivo saradnje s Tužilaštvom i MUP-om KS svakodnevno postaje kvalitetniji i efikasniji.

Nedavno ste, uz podršku OSCE-a, kreirali bazu podataka koja se odnosi na Registar javnih nabavki. Možete li nam reći nešto više o tome? Mogu li se već uvidjeti određeni elementi sistemske korupcije?

- Imajući u vidu da je Registar uspostavljen početkom ove godine, možemo očekivati da će se njegova svrsishodnost, kao i efekti njegove uspostave pokazati tek u periodu koji je pred nama, nakon protoka određenog vremena od početka njegove primjene. Također, u okviru procesa kontrole javnih nabavki, Ured je kreirao Registar poslovnih subjekata kao internu bazu podataka subjekata koji učestvuju ili koji su učestvovali u procesima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo, a koja je Uredu neophodna u vršenju analiza i komparacija u procesima kontrole javnih nabavki, ali i svih drugih antikorupcijskih procesa koje vodi ovaj ured. Primjenom savremenog informatičko-analitičkog softvera, koji smo dobili od Ambasade SAD, bit ćemo u mogućnosti otkrivati različite nepravilnosti i zloupotrebe u veoma rizičnom području kakve su svakako javne nabavke.

Afera GRAS

Ured je nedavno objavio analizu poslovanja GRAS-a, gdje su uočene brojne nepravilnosti. Imate li iz Tužilaštva informaciju o otvaranju istrage?

- GRAS je ozbiljna sistemska koruptivna afera s velikom materijalnom i nematerijalnom štetom, a posljedice svakodnevno snose i trpe građani Kantona Sarajevo. Ured je izradio obiman izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona Sarajevo koji se odnose na poslovanje u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i postupanja prema prijavama nepravilnosti u ovom preduzeću. Ovim izvještajem se konstatira da je KJKP “Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo u aktivnostima koje su bile predmet analize ovog izvještaja u više navrata prekršio odredbe više zakonskih i podzakonskih propisa. Radi se o iznimno složenom i obimnom predmetu.

Trenutno službenici Ureda rade na izradi akata (prijava) prema Tužilaštvu KS, kojim će biti obuhvaćene sve utvrđene nepravilnosti i odgovorna lica (upravljačke strukture) u poslovanju ovog preduzeća za duži period.

Jeste li dobili povratne informacije iz Tužilaštva u istragama o vašim prijavama protiv dva bivša i jednog aktuelnog načelnika zbog sakrivanja imovine?

- U ovim predmetima se radi o kršenju zakona u vezi s neprijavljenom imovinom nosilaca javnih funkcija. Tužilaštvo KS je u vezi s tim otvorilo predmete na kojima se aktivno radi i koji imaju prioritetni status.

NA VRH

Podijeli članak na