MUP KS

Sarajevski policajci dobivaju iskaznice i značke s novim amblemom

Simboli Ministarstva umjesto vage i munje sada će biti zvijezda i grb Kantona Sarajevo. Za službenu policijsku iskaznicu propisan je rok važenja od 10 godina

Ad. A.

Novi izgled policijske značke

Foto: MUP KS


Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Vlada KS na današnjoj sjednici je usvojila Uredbu o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS. Njome se propisuju jednoobrazni izgled i oblik policijske značke, te obrazac i sadržaj službene policijske iskaznice koje nose policijski službenici KS.

-Dosadašnja uredba propisivala je tri izvedbe policijske značke (zlato, zlato-srebro, srebro) uz navođenje naziva organizacione jedinice i radnog mjesta, usljed čega su svaka promjena radnog mjesta, unapređenje ili prelazak u drugu organizacionu jedinicu zahtijevali promjenu policijske značke. Pored toga, policijska značka do sada se vezala uz stručnu spremu (VSS, VŠS i SSS), a ne činove, kako predviđa Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS - pojasnio je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

Novom Uredbom, oblik i izgled policijske značke koja mora biti jasno prepoznatljiva javnosti, mijenja se i bit će jednoobrazna.

Simboli Ministarstva umjesto vage i munje sada će biti zvijezda i grb Kantona Sarajevo. Za službenu policijsku iskaznicu propisan je rok važenja od 10 godina.

-U cilju ekonomičnosti i svrsishodnosti, propisano je da kada se jednom izda policijska značka, ona važi u toku cijelog radnog vijeka policijskog službenika, bez obzira u kojoj je organizacionoj jedinici raspoređen, kao i na njegovo premještanje u toku službe, uključujući i napredovanje kroz činovanja i slično - dodao je ministar Katica.

Troškovi izrade 1.375 jednoobraznih policijskih znački kožnog poveza, propisanih novom Uredbom bi u 2022. godini iznosili 168.918 KM (105 KM+PDV po jednoj znački).

Izrada novih službenih policijskih iskaznica u 2022. godini za 1.375 komada iznose 12.870 (8 KM+PDV po iskaznici).

Uredbom je predviđeno i korištenje otiska policijske značke na službenim vozilima i motociklima.

Tako bi ukupno procijenjena sredstva za nabavku jednoobraznih oznaka, prema trenutnom broju zaposlenih policijskih službenika, u narednoj godini iznosila 196.120 KM.

Taj novac je planiran budžetskim zahtjevom Uprave policije za sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Više o:

MUP KS Značka
NA VRH

Podijeli članak na