POKRIĆE DOMAĆOJ VALUTI

Za "Avaz" potvrđeno iz Centralne banke BiH: Devizne rezerve veće za 850 miliona KM!

Monetarno zlato, koje je sastavni dio deviznih rezervi, CBBiH drži na računu u banci u Švicarskoj

Al. Bajramović

Centralna banka BiH: Povlačenje deviznih rezervi nije moguće

Foto: Agencije


Devizne rezerve Bosne i Hercegovine 31. jula 2022. godine iznosile su oko 16,25 milijardi KM, od čega rezerve monetarnog zlata Centralne banke (CB) BiH trenutno iznose oko tri tone ili oko 2 posto ukupnih deviznih rezervi, kazali su za „Avaz“ iz CBBiH.

Zakon jasan

U odnosu na godinu ranije zabilježen je rast za oko 850 miliona KM, jer su, s 31. avgustom 2021., devizne rezerve naše zemlje iznosile oko 15,4 milijarde KM.

- Zakonom je propisano da je jedan od osnovnih zadataka CBBiH, koji se izvršava pod nadležnošću Upravnog vijeća banke, da drži i upravlja službenim deviznim rezervama, prvenstveno na siguran način, a da se potom vodi principima profitabilnosti - kazali su nam u CBBiH.

Prema pravilima valutnog odbora, devizne rezerve predstavljaju pokriće domaćoj valuti, pa u skladu s tim CBBiH svakodnevno vrši transakcije kupoprodaje KM – euro, čije se poravnanje obavlja putem deviznih računa CBBiH kod inozemnih banaka na kojima se nalaze devizne rezerve.

Na pitanje kako komentiraju prijedlog o povlačenju deviznih rezervi u BiH, iz Centralne banke odgovaraju da u tom slučaju ne bi bilo moguće adekvatno obavljati funkcije i zadatke zbog kojih se devizne rezerve i drže.

Prate cijene

- Monetarno zlato, koje je sastavni dio deviznih rezervi, CBBiH drži na računu u banci u Švicarskoj kreditnog rejtinga AAA (Fitch), a fizički je locirano u trezoru Bank of England. Cijena zlata je podložna velikoj promjenjivosti te CBBiH nije u mogućnosti investirati značajne iznose deviznih rezervi u monetarno zlato. CBBiH pažljivo prati i nadzire kretanje cijene ovog plemenitog metala i razmatra potencijalne odluke o kupovini ili prodaji zlata - navode iz CBBiH.

Kurs KM je stabilan i vezan za euro.

Uvozimo inflaciju

- Zbog vezanosti za euro i činjenice da je eurozona glavni vanjskotrgovinski partner BiH, makroekonomska dešavanja u eurozoni direktno utječu na BiH te tako „uvozimo“ i inflaciju. Svaka konvertibilna marka ima puno pokriće u eurima, a to je i zagarantirano zakonom. To znači da KM ne može devalvirati u odnosu na euro, što je u aktuelnim uvjetima naročito značajno - ističu iz Centralne banke BiH.

Više o temi Centralna banka BiH

NA VRH

Podijeli članak na