ODLUKA SENATA UNSA

Službene novine KS: Objavljeno poništenje upisa Sebije Izetbegović i zvanje magistra

Sebija izetbegović je odlukom Senata UNSA izgubila zvanje redovnog profesora na Univerzitetu

Rješenje objavljeno u Službenom listu. Avaz

E. T.

31.3.2023

Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 - 1998. godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, objavljeno je danas u Službenim novinama Kantona Sarajevo, čime je stupilo na snagu poništenje o zvanju magistra lažnoj profesorici. 

Senat Univerziteta u Sarajevu je 6. marta 2023. podržao Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Medicinskom fakultetu prof. dr. Sebije Izetbegović sa prijedlogom za dalje postupanje te je rektor donio rješenje:

1. Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 - 1998. godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu "Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu" i time stekla naučni stepen magistra nauka, iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra nauka, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg naučnog stepena - magistar nauka.

2. Obavezuje se Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu da "Službenim novinama Kantona Sarajevo" podnese zahtjev za oglašavanje nevažećim upis iz tačke 1. ovog rješenja.

3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

Objavljeno rješenje. Avaz

Sa 30 glasova "za" na sjednici Senata UNSA održanoj 29. marta Sebija izetbegović je izgubila zvanje redovnog profesora na Univerzitetu. 

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.