ORGANIZACIJA RADA

Porodični ljekar u Sarajevu pacijentu posveti devet, a u Mostaru 20 minuta

U većini domova zdravlja konstatiran veći udio nemedicinskog kadra u odnosu na propisani omjer

Jedna od čekaonica: Nezadovoljstvo pacijenata. Avaz

Meliha Smajkic

25.7.2023

Koncentracija velikog broja zaposlenih u pojedinim domovima zdravlja, manjak ljekara određenih specijalnosti, odsustvo motivacije kod zaposlenika, neefikasno funkcioniranje dijelova zdravstvenog sistema i nezadovoljstvo kod pacijenata. To su, između ostalog, rezultati nedefinirane politike upravljanja ljudskim resursima u devet domova zdravlja u Federaciji BiH, kako su to utvrdili federalni revizori. Oni su, naime, proveli detaljno ispitivanje o upravljanju ljudskim resursima u devet domova zdravlja.

Radna mjesta

Revidirani subjekti bili su: Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, te domovi zdravlja Mostar, Neum, Bihać, Cazin, Livno, Drvar i Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde.

Tako su revizori utvrdili da postojeće sistematizacije radnih mjesta i popunjenost nisu međusobno usklađeni. Jedan od razloga za to je što na federalnom i kantonalnom nivou nisu doneseni zakonom propisani strateški dokumenti. Federalno ministarstvo zdravstva, navedeno je, nije izradilo prijedlog strateškog plana razvoja zdravstva u FBiH, iako je prethodni plan istekao 2020. godine, niti je ikad donio srednjoročni plan ljudskih resursa za zdravstveni sistem FBiH.

Revizori su utvrdili da je u gotovo svim domovima zdravlja najveća opterećenost ljekara koji pružaju usluge porodične medicine.

- Primjera radi, u Domu zdravlja KS prosječan dnevni broj pacijenta po jednom doktoru je 50, zbog čega je prosječno vrijeme po pacijentu bilo svega devet minuta. S druge strane, u DZ Mostar prosječan dnevni broj pacijenata je 23, te prosječno vrijeme po pacijentu iznosi 20 minuta - navedeno je u izvještaju.

U šest od ukupno devet posmatranih domova zdravlja konstatiran je veći udio nemedicinskog kadra u odnosu na propisani omjer, koji bi trebao biti 80 naprema 20 posto.

Specifična praksa u pogledu stimulacija zaposlenika DZ konstatirana je u DZ Mostar.

Isplata stimulacije

- Iako Pravilnikom o radu i drugim internim aktima nije predviđena isplata stimulacija i/ili destimulacija zaposlenima, utvrdili smo da se timovi porodične i pedijatrijske medicine nagrađuju na osnovu posebno doznačenih sredstva od ZZOHNK.

Po ovom osnovu, DZ Mostar u 2022. godini od ZZOHNK su doznačena namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 336.229 KM i koja su isplaćena određenim timovima. Važno je napomenuti da je jedan od kriterija za dodjelu sredstava bio da tim porodične medicine ima više od 1.000 osiguranika, što je značajno manje od važećih standarda i normativa koji predviđaju 1.800 osiguranika po jednom timu porodične medicine - navedeno je u izvještaju.

Neum bez specijalizacije od 1991. godine

Zanimljivo je da Dom zdravlja Neum nije planirao specijalizaciju od 1991. godine, a DZ Drvar od 2016. DZ Bihać nije uopće planirao specijalizacije u 2019. i 2021., DZ Cazin u 2021. godini, DZ Livno u 2019., DZ Sarajevo u 2022. godini, a DZ Goražde u 2019., dok je u 2020. godini planirao specijalizacije iz pulmologije i porodične medicine, ali nisu dobili saglasnost od nadležnog ministarstva.

DZ Mostar i DZ Tuzla, prema raspoloživim podacima, imaju višak specijalista porodične medicine.

Marketing
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.