PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH

Prijedlog o provođenju istrage zbog Dodikovog preletanja preko BiH helikopterom MUP-a Srbije poslat Kolegiju na usaglašavanje

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije

Sjednica Predstavničkog doma PSBiH. N. Šaljić

S. S.

21.9.2023

Na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nedostatak entitetske većine

Nakon razmatranja interpelacije poslanika Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša, Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, Predstavnički dom, radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma uputio je sljedeće pijedloge zaključaka:

1. Predstavnički dom PSBiH traži od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da provede istragu o provođenju Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), i ostalih propisa zasnovanih na osnovu tog Zakona, kao i Pravilnika o odobravanju letova („Službeni glasnik BiH“, broj 53/18) u predmetu letenja helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je 24. jula 2023. godine ušao u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine, zatim 25. jula 2023. izvršio više letova u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine, te da u slučaju postojanja obilježja krivičnog djela protiv odgovornih i službenih lica pokrene krivični postupak.

2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarsvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi diplomatsku notu Republici Srbiji kojom se ukazuje na prekršene diplomatske procedure i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine od njihovog državnog vaduhoplova, helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji je 24. jula 2023. protivzakonito ušao u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine, te 25. jula 2023. nelegalno izvršio više letova i operacija u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine. Također, ovom diplomatskom notom, radi razjašnjenja cijelog slučaja, kako se ova praksa ne bi više ponavljala, treba predložiti provođenje zajedničke i međunarodne istrage.

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom se traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da pokrene postupak izmjene Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23) s ciljem da se u članu 6. briše stav (6) i da se u članu 7. briše stav (5), kojima se reguliše korištenje službenog vozila u kontinuitetu tokom 24 sata dnevno i putni nalog za službena vozila kojima upravlja samo jedno lice.

Usvojena je i poslanička inicijativa Darka Babalja, kojom se nalaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu Informaciju o uvozu svinja na području Semberije u 2023. godini.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je poslanička inicijativa Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim će se regulisati status električnih romobila u saobraćaju.

Odbijena incijativa Mehmedovića

Predstavnički dom nije usvojio poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića, kojom se od Vijeća ministara BiH traži da pokrene postupak izgradnje muzeja stradanja Bošnjaka “Heliodrom” u zgradi sadašnje kasarne Oružanih snaga BiH “Stanislav Baja Kraljević”.

Usvojen je Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2022. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije PSBiH za sprovođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. U ovu komisiju predloženi su poslanik Jasmin Imamović, delegatkinje Marina Pendeš, Snježana Novaković – Bursać, te Davorka Topić – Stipić, Goran Krivić i Aida Daguda.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.