VLADA FBIH

Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci ove godine

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH u ovom periodu iznosili su 4.242,86 miliona maraka, što je 63 posto planiranog za 2023.

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u utorak u Mostaru. Emanuel Soča

FENA

7.11.2023

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u utorak u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija usvojila je izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 30. septembra ove godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH u ovom periodu iznosili su 4.242,86 miliona maraka, što je 63 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Prihodi od poreza

Od poreza je prihodovano 3.734,22 miliona maraka, što je 77 posto planiranog, a u odnosu na isti period prethodne godine više je za 16 posto. Neporezni prihodi iznosili su 237,34 miliona maraka, primljeni tekući transferi 81,52 miliona, a prihodi po osnovu finansiranja proračuna 189,78 miliona maraka.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za period januar-septembar ove godine iznosili su 4.391,29 miliona maraka. Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava 2.946,90 miliona maraka utrošen je na socijalna davanja ili 67,11 posto ukupno realiziranih rashoda.

U izvještaju je, među ostalim, navedeno da tekući transferi i drugi tekući rashodi u periodu januar-septembar 2023. godine iznose 3.355,23 miliona maraka.

Redovni mjesečni transferi

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu januar-septembar 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata penzija (2.338,37 miliona maraka), doprinosi za zdravstveno osiguranje (27,20 miliona maraka), naknade za fizičku onesposobljenost (2,18 miliona maraka), te za civilne žrtve rata (18,38 miliona maraka).

Transfer za vojne invalidnine u ovom periodu iznosio je 211,45 miliona maraka, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci porodicama s djecom (78,26 miliona maraka), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (20,79 miliona maraka), te pomoć u liječenju boraca (1,47 miliona maraka).

Tu su i transferi za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih boraca (novčana egzistencijalna naknada 43,39 miliona maraka), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (13,32 miliona maraka), te za civilne invalidnine (156,86 miliona maraka).

Transferi za zdravstvo

Transferi za zdravstvo iznosili su 78,89 miliona maraka, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (27,27 miliona maraka), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (41,33 miliona maraka), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (7,5 miliona maraka).

Subvencije javnim preduzećima iznosile su ukupno 31,5 miliona maraka, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 14,5 miliona maraka, te za izmirenje obaveza šest miliona maraka).

Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima u periodu januar-septembar 2023. godine realizirane su u iznosu od 68,27 miliona maraka, a najviše se odnose na subvencije za mlijeko i duhan (41,88 miliona maraka), nakon čega slijede poticaji poljoprivrednoj proizvodnji (19,59 miliona maraka).

Kapitalni izdaci u periodu januar-septembar ove godine realizirani su u iznosu od 48,16 miliona maraka.

Video
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.