GODIŠNJICA

Prije 77 godina zvanično otvoren Medicinski fakultet u Sarajevu

Na prvu godinu upisalo se 296 studenata koji su, ne samo učili nego i pomagali izgradnju Fakulteta na sadašnjoj lokaciji

Medicinski fakultet u Sarajevu. Avaz

I.P.

16.11.2023

Na današnji dan 1946. godine, prof. dr. Nedo Zec zvanično je otvorio Medicinski fakultet u Sarajevu, u današnjim prostorima Osnovne škole "Edhem Mulabdić". Na istom mjestu se paralelno odvijala nastava i za učenike Srednje medicinske škole.

O potrebi otvaranja institucije za obrazovanje medicinskih kadrova u Sarajevu razmišljano je i prije Prvog svjetskog rata, kada je Zakonom od Bosanskog sabora prihvaćena izgradnja nove Zemaljske bolnice od 800 kreveta.

Ratni fakultet

Prvi pokušaj formiranja Medicinskog fakulteta u Sarajevu uslijedio je ratne 1944. godine, a prema zakonskoj odredbi o osnivanju medicinskih fakulteta od 27.marta 1944. godine, te na osnovu Statuta (Propisnika) Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Prema navedenom Propisniku, zakonskom uredbom od 1. jula 1944. godine svi medicinski fakulteti u Hrvatskoj (Nezavisna Država Hrvatska) pa i sarajevski, bili su članovi Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu.

Medicinski fakultet u Sarajevu počeo je s radom 22. novembra 1944. godine nastupnim predavanjem prof. dr. Stanka Sielskog koji je bio tadašnji imenovani dekan i dotadašnji direktor Zavoda za suzbijanje sifilisa u Banjoj Luci.

Nakon pada fašizma, 1945. godine, te dolaska na vlast Komunističke partije Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ) Fakultet je prestao s radom, a njegovi studenti bili su prinuđeni da pređu na medicinske fakultete u Zagrebu, Beogradu ili Ljubljani, ukoliko su mogli finansirati svoj studij.

Veliki doprinos prof. dr. Zeca

Ministar narodnog zdravlja u tadašnjoj vladi Narodne Republike BiH prof. dr. Nedo Zec, 9. marta 1946. godine uputio je Memorandum Ministarstva narodnog zdravlja NR BiH o osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Komitetu narodnog zdravlja FNRJ u Beogradu, koji je potom formirao Komisiju za osnivanje Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U zaključcima Komisije je, između ostalog, pisalo:

"Pošto je Narodna Republika Bosna i Hercegovina najviše oštećena za vrijeme prošlog rata, Savezna vlada treba da primi na sebe sve materijalne izdatke oko osnivanja i organizacije ovog Fakulteta do momenta dok on ne bude potpuno osposobljen za nastavu. Kad to bude postignuto i izdržavanje Fakulteta preći će na redovni budžet NR BiH".

Vrlo brzo nakon toga, 16. novembra 1946. godine, prof. dr. Nedo Zec je zvanično otvorio Medicinski fakultet u Sarajevu. Na apel tadašnjeg političko-društvenog rukovodstva, studenti iz BiH napustili su studije medicine upisane u Beogradu i Zagrebu i prešli u novootvoreni fakultet u Sarajevu. Na prvu godinu se upisalo 296 studenata. Ta prva generacija je, ne samo učila nego i pomagala izgradnju Fakulteta na sadašnjoj lokaciji.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.