KRIMINAL Zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora firme "Konjuh" Živinice

Kršeći odredbe Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, također nije poduzeo potrebne mjere u cilju praćenja redoslijeda plaćanja i omogućio plaćanje cjelokupnog iznosa

Avaz.ba
10.01.2019 14:03

Kantonalni sud Tuzla

Foto: Arhiv

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Eldina Brčaninovića (58) iz Živinica, bivšeg direktora firme "Konjuh"  Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u stjecaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Postoji osnovana sumnja da Brčaninović, u periodu od novembra 2007. do kraja 2010. godine, kao direktor firme "Konjuh", nije prijavio Nadzornom odboru da, kao jedan od osnivača firme "BH Pelete", s udjelom od 25 posto, ima direktan interes, te je na sjednicama Uprave inicirao ulaganje "Konjuha" u dva projekta,  tako ulazeći u bitan poslovni odnos s firmom "BH Pelete", predstavljajući je kao renomiranu firmu i izvođača radova vezanih za pokretanje postrojenja za proizvodnju peleta zajedničkim finansijskim sredstvima ove dvije firme. 

Time je postupao suprotno Zakonu o privrednim društvima FBiH i Statutom "Konjuha", zloupotrijebio svoj položaj i rukovodio se interesima firme "BH Pelete", a ne interesima "Konjuha".

Tako je zaključio ugovor o poslovnom odnosu prema kojem je firma "BH Pelete" isporučilac opreme za "Konjuh" i izvođač radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe proizvodnje peleta. Nakon kreditnog zaduženja "Konjuha", koji je sam inicirao, odobrio je da se firmi "BH Pelete" unaprijed, u više navrata, isplate veći iznosi novca za izvođenje rekonstrukcije, a da prije toga nije pribavio potrebne elaborate i tehničku dokumentaciju niti obavio sve što je potrebno kako bi došlo do realizacije ovog projekta te prekrši odredbe Zakona o termoenergetskoj inspekciji TK. 

Kršeći odredbe Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, također nije poduzeo potrebne mjere u cilju praćenja redoslijeda plaćanja i omogućio plaćanje cjelokupnog iznosa unaprijed, prije primopredaje, iako je znao da ugovorom nisu naznačeni vrsta, količina, kvalitet i vremenski okvir radova, da firma "BH Pelete" nije ispunjavala uvjete za obavljanje termoenergetskih radova, te da nije izvršena primopredaja radova i da rekonstrukcija nije realizirana. Na taj način je firmi "BH Pelete" pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM, kao razliku između fakturiranog i isplaćenog iznosa i stvarno uloženog novca "BH Peleta" u rekonstrukciju.

Također, tokom 2009. godine je odobrio plaćanje fakture firmi "BH Pelete" u iznosu od 105.000 KM za obavljanje radova na nadstrešnici na kotlovnici u krugu "Konjuha" iako je znao da ova firma nije isporučila materijal niti obavila radove, da organi upravljanja i odlučivanja u "Konjuhu" nisu razmatrali niti donijeli odluku o izgradnji nadstrešnice i tako pribavio "BH Pelete" korist u ovom iznosu.

Dakle, čineći u stjecaju dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja je pribavio firmi "BH Pelete" korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM.

Tokom istrage koju je provodilo ovo tužilaštvo, uz druge pribavljene dokaze, urađeni su i ekonomsko, građevinsko, mašinsko i elektro vještačenje.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da Brčaninoviću, po pravomoćnosti presude, izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od pet godina.

NA VRH