BiH zaglibljena u blokadi

Vijeće općih poslova zasijedalo u Briselu

S. NUMANOVIĆ
16.12.2014 16:09

- Vijeće općih poslova (GAC) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Bosna i Hercegovina i dalje ostaje blokirana na svom putu integracija u Evropsku uniju. To je zato što nedostaje kolektivne političke volje među političkim liderima da pokrenu reforme neophodne za napredak na EU putu. Zbog toga GAC pozdravlja obnovljen pristup EU prema BiH, kako je definirano u Zaključcima Vijeća za vanjske poslove (FAC) EU od 15. decembra – stoji u jednom od stavova GAC-a o BiH.

Ministri vanjskih i evropskih poslova 28 država EU u Briselu su raspravljali o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu.

BiH je na pretposljednjem mjestu od svih država regiona s realnom tendencijom da je prestigne i Kosovo, koje ubrzano radi na provođenju odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) koji je ova mlada država zaključila s EU.

GAC je istakao i sve goru socio-ekonomsku situaciju u BiH, pojačanu devastirajućim majskim poplavama, te pozdravio inicijativu Evropske komisije da se naša država ubrzano počne suočavati i rješavati enormne izazove u ovoj oblasti „koja direktno brine svakog građanina“ BiH.

Ovo tijelo, nadalje, pozdravilo je strukturalni dijalog Brisela i Sarajeva o pravosuđu i posebno istaklo borbu protiv korupcije. Kao i FAC, i Vijeće općih poslova pozvalo je vlasti u BiH da ubrzaju provedbu reformi iz programa „Rat i zapošljavanje“.

- Vijeće konstatira da bi uspostava efektivnog mehanizma koordinacije poboljšalo veze ove države s EU, uključujući i fondove iz programa IPA. Napredak na ovom polju otvorio bi vrata da BiH u potpunosti iskoristi dostupne fondove – navodi se u zaključcima.

Zatraženo je da BiH pod hitno prihvati tradicionalni pristup Hrvatske tržištu naše zemlje.

- Poziva se BiH da odlučno i nedvosmisleno provede odluke FAC-a od 15. decembra – navedeno je u zaključcima. 

NA VRH