APSURDI Prosvjetari potpisali ugovore o izvođenju časova koje zakon ne priznaje

Pedeset učitelja i nastavnika u BPK Goražde radi ilegalno?

Nemaju pravo na naknadu za prijevoz, topli obrok, uplatu doprinosa, pa se trenutno ne mogu ni liječiti. Ne mogu ostvariti zdravstveno osiguranje ni preko Službe za zapošljavanje jer su im prmanja viša do 215 KM

A. BAJRAMOVIĆ
03.02.2019 06:57

Učitelji i nastavnici angažirani na osnovu ugovora o izvođenju časova nastave

Pedeset nastavnika i učitelja iz škola u BPK Goraždu trenutno je angažirano na osnovu ugovora o izvođenju časova nastave – vanjskih saradnika, a nemaju pravo na naknadu za prijevoz, topli obrok, uplatu doprinosa, pa se trenutno ne mogu ni liječiti. 

 Raspisan konkurs

Uposlenici sa srednjom spremom dobivaju naknadu od 7,5 KM, a oni s visokom 8,5 maraka po jednom nastavnom satu. S obzirom na to da im naknade prelaze 215 KM ili 25 posto od prosječne plaće u FBiH, ne mogu se prijaviti ni na evidenciju Službe za zapošljavanje kako bi bar na taj način ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

- Godinama radim na osnovu ugovora i desio bi se prekid 10 dana u avgustu dok se raspišu konkursi. Ove godine konkurs je raspisan u septembru, ali samo do kraja prvog polugodišta, a sljedeći će biti okončan tek početkom marta. Do tada su nam ponudili i nas više od 50 je potpisalo neke ugovore o izvođenju časova nastave ili ugovore o djelu, koje Zakon o radu ne poznaje, pa tako učitelji i nastavnici u BPK rade nacrno – kazao nam je jedan od uposlenika.

Nakon što je Damir Žuga preuzeo mandat u Skupštini, Ministarstvo obrazovanja BPK je trenutno bez ministra. Iz Ministarstva smo dobili odgovor da su aktivnosti na raspisivanju konkursa u toku i da zbog toga ne mogu davati detaljnije izjave, ali da je bitno da se u svim ustanovama nastava neometano odvija.

 Pravni status

- Konkursi u osnovnim i srednjim školama se obavezno raspisuju najmanje dva puta u toku godine. Dinamika prijema u radni odnos za školsku 2018./2019. godinu utvrđena je još u julu prošle godine na zajedničkom sastanku s direktorima i predstavnicima sindikata, a sve radi zaštite radnopravnog statusa radnika koji svake godine, zbog smanjenja broja učenika, ostaju bez dijela ili cijele norme, a imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme – kažu u Ministarstvu.

 Tehnološki višak  

Na sastanku u julu prošle godine, kako saznajemo, najavljena je potreba da se izbjegne zakonska obaveza o upošljavanju na neodređeno vrijeme. U Ministarstvu smatraju da bi prosvjetni radnici, upravo zbog smanjenja broja đaka u BPK, ubrzo postali tehnološki višak i ostali bez posla.

NA VRH