Zasjedao Štab za vanredne situacije

Trebinje: Prije sezone požara potrebno raščistiti zelene površine oko grada

P. MUCOVIĆ
25.01.2018 10:24

Foto: Na području oko grada rizik od požara veoma visok

Na zasjedanju Štaba za vanredne situacije grada Trebinja, kojim je predsjedavao komandant Štaba, odnosno gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, donesen je prijedlog dokumenta „Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće“ za područje grada Trebinja, koji će se naći na dnevnom redu prve naredne sjednice gradskog parlamenta. 

Ekološke katastrofe

Prema riječima gradonačelnika Petrovića, sve službe koje djeluju u okviru Gradskog štaba za vanredne situacije moraju preventivno djelovati da bi se spremno odgovorilo na sve buduće izazove.

- Sve više se suočavamo s nepredvidivim ekološkim katastrofama i moramo imati preventivni odgovor svih naših službi i resursa, od Civilne zaštite, Vatrogasne jedinice i ''Šuma Srpske'' - istakao je Petrović.

On je predložio da se od 1. februara počne planski raščišćavati nisko rastinje na zelenim površinama koje okružuju grad, a prije požarne sezone.

- Treba očistiti Crkvinu, šumu iznad Gučine i Hrupjela. Na taj način treba otkloniti rizik od požara u ljetnom periodu - naveo je Petrović.

Miodrag Batinić, koordinator Tima za vanredne situacije, obrazložio je da se novoizrađeni dokument odnosi na pojedine rizike, poput požara na otvorenom prostoru, poplava...

Dio sistema

- Ovim su obuhvaćeni svi nadležni u zaštiti i spašavanju - od profesionalnih službi, vatrogasaca, odnosno vatrogasnih jedinica, zatim javnih ustanova, preduzeća, predstavnika Gradske uprave, predstavnika Doma zdravlja i udruženja građana koji su dio sistema - pojasnio je Batinić.

Angažirati volontere 

Direktor JU „Ekologija i bezbjednost“ Stevan Bekan predložio je da se precizno u svakoj mjesnoj zajednici evidentiraju volonteri, kao vrlo važan faktor u vanrednim situacijama.

- Volontere koji se prijave u mjesnim zajednicama treba obučiti i certificirati za razne situacije i elementarne nepogode koje možemo očekivati na terenu. Time se brzina djelovanja može podići na zavidan nivo - zaključio je Bekan.

NA VRH