OTKRIVAMO Uvjete tendera ne može ispuniti nijedna bh. firma

Kome se namješta 30 miliona maraka

S. MUHIĆ
27.03.2018 18:18

Foto: U Kantonu Sarajevo potrebno zamijeniti 33.000 sijalica

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo uložit će ove godine čak 30 miliona maraka u obnavljanje javne rasvjete, odnosno u postavljanje 33.000 LED svjetiljki. Posao će najvjerovatnije, kako “Avaz” saznaje, dobiti strana firma, jer je aktuelni resorni ministar Senad Hasanspahić (SDA) raspisao tender tako da uvjete ne može ispuniti nijedan domaći ponuđač!

Loš kvalitet

Da se radi o vrlo sumnjivim poslovima, odnosno o prilagođavanju uvjeta tendera stranoj firmi, prema svoj prilici iz Slovenije, svjedoče i tvrdnje jedne od zainteresiranih domaćih kompanija, navedene u prigovoru na tendersku dokumentaciju. U dokumentu, koji je u posjedu “Avaza”, navodi se, između ostalog, da je uvjet postavljen na 8. stranici tenderske dokumentacije, diskriminatoran za sve ponuđače i proizvođače iz Bosne i Hercegovine.

- Zahtjev Ministarstva ne osigurava pravičnu i aktivnu konkurenciju, jer samo dvije firme iz regiona imaju zahtijevane reference. U BiH u posljednjih pet godina nije bilo projekata zamjene, ugradnje i održavanja LED svjetiljki i sistema upravljanja javnom rasvjetom u vrijednosti od 30 miliona KM, što znači da su svjesno eliminirani svi domaći ponuđači i proizvođači. Kanton Sarajevo treba da podrži firme iz BiH da steknu reference kako bi mogle učestvovati na stranim tržištima. Ovdje se dešava suprotno, to daju strancima – navodi se u prigovoru upućenom Hasanspahiću.

Uvjete kakvi su postavljeni, navodi se, ne ispunjavaju ni firme koje rade složenije poslove od LED rasvjete, kao ni “Energoinvest”, koji samo u Tanzaniji realizira projekt vrijedan 53.000.000 maraka.

- Nije jasan ni razlog zbog kojeg Ministarstvo u prvoj fazi odabira firme zahtijeva da se dostavi samo izjava da ponuđač posjeduje sve ateste navedene u tenderu. Zahtjev nije logičan, jer ostavlja mogućnost da ponuđač koji ne posjeduje ateste, prođe prvu fazu. Sporno je i to što Ministarstvo u odabiru ne vrši evaluaciju ponuda s tehničkog aspekta, ostavljajući tako mogućnost da LED svjetiljke budu lošeg kvaliteta – navodi se u prigovoru.

Ukazivali na problem

Nije jasno ni to kako su nadležni u Ministarstvu zamislili da zamijene sadašnjih 39 vrsta sijalica sa pet tipova LED svjetiljki. I na ovaj problem ukazivalo je više ponuđača, jer se tvrdi da nije moguće zamijeniti postojeće sijalice onako kako to Ministarstvo planira s obzirom na to da će biti potreban mnogo veći broj tipova LED svjetiljki.

I, za razliku od domaćih firmi, koje tvrde da su diskriminirane na projektu uvođenja LED rasvjete, ministar Hasanspahić smatra da je javni poziv bio “javan i transparentan”.

- Niko nije favoriziran. Tendersku dokumentaciju preuzelo je više od 40 aplikanata, više od polovine su domaći. Konkurs se završava sutra. Radi se o investiciji od 30 miliona KM. Mislim da u BiH nema firme koja ovaj posao može završiti sama od početka do kraja – rekao je Hasanspahić za “Avaz”.

Ko će plaćati troškove održavanja teške 28,62 miliona KM 

- Ministarstvo je u izračun minimalne procjene vrijednosti projekta uključilo i troškove održavanja, uz očekivani iznos uštede od 54 posto, i došlo do iznosa od 28.620.000 KM. Na ovaj način je u tendersku dokumentaciju uključena stavka koja do sada nije spominjana niti razmatrana. Također, nigdje nije precizirano na koji će način biti obračunat i iz kojih izvora isplaćivan dio iznosa koji se odnosi na uštedu u održavanju – navodi se u prigovoru ponuđača.

Pitanja bez odgovora

Tvrdeći da je dosta neregularnosti u tenderskoj dokumentaciji, domaći ponuđači postavili su i brojna pitanja nadležnima u Ministarstvu, poput onih kako planiraju LED rasvjetu postaviti na nelegalnim priključcima na sistem javne rasvjete, šta s onim lokacijama gdje je LED rasvjeta već postavljena... Nejasno je i to hoće li LED svjetiljke postavljati na dotrajale stubove, ko će popravljati rasvjetu, šta će biti s demontiranom opremom...

NA VRH