REFORME Prijedlog dnevnog reda za danas ima 21 tačku

Skupština KS o dopunskim pravima boraca i imovini nosilaca javnih funkcija

Predviđeno je rješenje kojim se korisnici mogu opredijeliti između dva prijevoznika - JP GRAS i ''Centrotrans''

Fena

Vlada KS: Novi zakoni

Foto: Arhiv


Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo trebali bi danas na sjednici, između ostalog, razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (skraćeni postupak) te Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine odnosi se na pravo besplatne i povlaštene vožnje u javnom gradskom prijevozu na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Predviđeno je rješenje kojim se korisnici mogu opredijeliti između dva prijevoznika (JP GRAS i ''Centrotrans'') do početka primjene jedinstvenog tarifnog sistema, u okviru kojeg bi se s jednom kartom pripadnici boračke populacije mogli voziti s oba prijevoznika. Zahtjev za ostvarivanje tog prava podnosio bi se općinskoj službi. Općinska služba dostavlja spisak korisnika tog prava javnom preduzeću za gradski prijevoz na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.

Skupština KS danas će razmatrati i Prijedloga zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo kojim se utvrđuju obaveze nosiocima javnih funkcija u Kantonu Sarajevo da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije.

Prijedlog zakona predviđa i kazne za kršenje zakona, i to novčanim iznosom od 1.000 do 2.500 KM za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine, od 10.000 do 20.000 KM za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, a za ponovljeni prekršaj nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 6.000 KM.

Jedan od razloga za donošenje tog zakona je i obaveza proizašla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije. Intencija Vlade KS je transparentan rad i borba protiv korupcije. Za provođenje zakona, ako bude usvojen, bit će nadležan Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Prijedlog dnevnog reda Skupštine Kantona Sarajevo najavljene za danas ima 21 tačku.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na