ODLUKE

Hadžićani sami održavaju svoje puteve

Posebna pažnja će biti posvećena čišćenju puteva od blata, prašine i smeća, odstranjivanju posipnog materijala nakon zime

A. Na.

Putna služba Općine Hadžići

Foto: Općina Hadžići


Održavanje bankina

Putna služba Općine Hadžići ima zadatak da na vrijeme popravi sva mala oštećenja koja bi kasnije mogla uzrokovati veće štete i izrazitiju nesigurnost saobraćaja. Posebna pažnja će biti posvećena čišćenju puteva od blata, prašine i smeća, odstranjivanju posipnog materijala nakon zime, održavanju bankina, čišćenju rigola i skretanje vode koja pritječe na kolnik i sprečavanje stvaranja vododerina na kolniku i bankinama.

Košenje trave

Radovi na održavanju vegetacije podrazumjevaju košenje trave, sječenje i potkresivanje šiblja i živica. Iako putari imaju zadatak redovne putne ophodnje molimo građane da sve nepravilnosti na lokalnim putevima prijave Općini Hadžići na broj telefona 033/475-954 kako bi se iste na vrijeme otklonile.

 

Više o temi Općina Hadžići

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na