SKUPŠTINA TK 50. redovna sjednica

Tuzlanski kanton u posljednje četiri godine napustilo više od 22.000 građana

M. Mu.
26.04.2018 17:10

Foto: M. Muhamedbegović

U nastavku 50. redovne sjednice poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona danas su, između ostalog, raspravljali i usvojili informacije o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona i informaciju o problemu odlaska građana s područja TK.

Kada je riječ o tački dnevnog reda koja je bila posvećena problemu zagađenosti zraka, poslanici su istakli da su najveći uzročnici zagađenja Termoelektrana Tuzla, automobili, domaćinstva koja koriste loš ugalj s velikim procentom sumpora. Naglašeno je i da su pojedini građani neodgovorni, jer za zagrijavanje stanova koriste čak i stare gume, lož ulje.  

Tačka koja je bila posvećena odlasku građana iz TK, ali i cijele BiH, obilovala je prebacivanjem odgovornosti za takvo stanje, a ministrica za kulturu, sport i mlade TK Slavena Vojinović istakla je da ne postoje pouzdani podaci o tome koliko je ljudi proteklih godina napustilo područje Tuzlanskog kantona. Ipak, tokom rasprave mogla se čuti informacija da je u protekle četiri godine Tuzlanski kanton napustilo više od 22.000 ljudi.

- Mi smo ukazivali na ovaj problem i ranije. Drago nam je da se konačno počelo razgovarati, ne o krivcima, već o onome što je potrebno učiniti da se daljnji odliv mladih, a posebno visokoobrazovanih ljudi, prekine – poručio je Fuad Hadžimehmedović, predsjednik Kluba SBB–a u Skupštini TK.  

Kako je tokom diskusije kazao poslanik SDP–a Sabid Zekan, stranačko zapošljavanje jedan je od glavnih uzročnika odlaska građana, pogotovo mladih. On je istakao da u inozemstvo uglavnom idu oni koji nisu pripadnici političkih stranaka koje su na vlasti. Potcrtao je i da naša zemlja nije siromašna, već koruptivna i kriminalna.

NA VRH