RAZGOVOR Rusmir Djedović, stručni saradnik u Zavodu

Za 11 godina registrirali više od 800 lokaliteta u 13 općina

Sva ova dobra su obrađena i imaju svoj registar i nalaze se pod određenom zaštitom, kaže on

H. ČALIĆ
29.12.2018 07:29

Djedović: Istraživanje i zaštita kulturne baštine trebaju biti zadaća svih ljudi

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne nizom manifestacija obilježio je 35 godina uspješnog rada.

Veliki doprinos

Povodom toga, razgovarali smo sa stručnim saradnikom Zavoda, mr. Rusmirom Djedovićem, koji je za 11 godina rada, dao veliki doprinos u istraživanju, evidenciji, zaštiti, korištenju i prezentaciji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK,  sjeveroistočne Bosne i dijela Podrinja, odnosno Srebrenice.

- Istraživati naša dobra, naše kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe je, kako je istaknuto na naučnom savjetovanju, putokaz za očuvanje identiteta države i pojedinca. Istraživanje i zaštita kulturne baštine trebaju biti zadaća svih ljudi.

Dodaje da putem tematskih istraživanja uposlenici u Zavodu vrše evidentiranje dobara.

Za sada smo registrirali više od 800 lokaliteta u 13 općina TK. Sva ova dobra su obrađena i imaju svoj registar i nalaze se pod određenom zaštitom. Radi se o starim džamijama, crkvama, kapelama, starim grobljima, gradinama, arheološkim nalazištima, od kojih su njih 49 nacionalni spomenici BiH. Neke smo mi sami obnovili kao što su Stara džamija u Sokolu kod Gračanice i u Špionici kod Srebrenika, katolička kapela u Lipnici kod Tuzle, a ovih danas se završava obnova stare džamije u Čojluku kod Srebrenika – kaže Djedović.

Dodaje da upravo započinju radovi na zaštiti nekropole stećaka u Breškama kod Tuzle.

Nacionalni spomenici

S druge strane, zbog nedostatka sredstava neki od nacionalnih spomenika BiH su ugroženi. To su gradina Soko, koja nema ni riješen prilaz, Arheološko nalazište Korića Han i Donja Inat džamija na području općine Gračanica, rezervoar Slanica u Tuzli, gradina u Teočaku…. navodi Djedović.

Izdati stručni časopisi, knjige, monografija

- Uz 35. godišnjicu prezentirali smo devet objavljenih brojeva stručnog časopisa “Baština sjeveroistočne Bosne” na tri hiljade stranica u kojima je objavljeno više od 200 radova o našoj baštini, predstavljena je edicija “Monumenta Srebrenice” u sedam knjiga. O naslijeđu je objavljeno devet posebnih knjiga i monografija, organizirano je nekoliko izložbi, od kojih bih izdvojio izložbu nacionalnih spomenika BiH, izložbu “Bosanska kuća”, izložbu o nekropolama stećaka u TK – kaže Djedović.

NA VRH