Skupština ZDK usvojila Elaborat

Novi studijski programi na Ekonomskom fakultetu UNZE

D. Pa.
29.06.2016 15:18

Na posljednjem zasjedanju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona razmatrano je pet tačaka dnevnog reda u okviru kojih su poslanici u skraćenom postupku donijeli i Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Nakon toga, razmatran je i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti uvođenja novih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Po završetku diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika i Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao i Odluke o pokretanju navednih studijskih programa.  

NA VRH