Sberbank Europe AG i njene podružnice nisu predmetom EU sankcija

nakon akcije zapada

Onasa
01.08.2014 14:13

Sberbank Europe AG i njene evropske podružnice nisu predmetom EU sankcija i shodno tome i dalje imaju nesmetan pristup tržištima kapitala Evropske Unije, saopćila je Sberbank BH.
        
Vezano za uvrštavanje Grupacije Sberbank Rusije, čija je Sberbank BH članica, na listu sankcija Evropske Unije, Sberbank BH ističe "da je  Sberbank Rusija najveća banka za poslovanje sa stanovništvom, ne samo u Rusiji, već i u Centralnoj i Istočnoj Evropi i najveća je javna kompanija sa besprijekornom međunarodnom reputacijom, dionicama i depozitnim potvrdama kojim se trguje na vodećim svjetskim berzama, sa više od trećine dionica banke u vlasništvu investitora iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a među dioničarima Sberbanke nalazi se 217.000 fizičkih lica".
        
U svom poslovanju, Sberbank rukovodi se najboljom međunarodnom praksom i društvenom odgovornošću, strogo se pridržava  zakona zemalja u kojima je prisutna i zadovoljava sve standarde evropskih i američkih regulatora.
        
Sberbank Europe AG, sa sjedištem i dozvolom za rad u Austriiji, kao i  njenih devet podružnica u Centralnoj i Istočnoj Evropi nisu obuhvaćene listom sankcionisanih banaka koju su objavile Sjedinjene Američke Države.
        
Pored toga, Sberbank Europe AG i njene EU podružnice nisu predmetom EU sankcija i shodno tome i dalje imaju nesmetan pristup tržištima kapitala Evropske Unije.
        
Sberbank BH d.d. Sarajevo je podružnica u punom vlasništvu Sberbank Europe AG u Austriiji.
        
Banka se finansira iz vlastitih sredstava, sa dovoljnom likvidnošću i kapitalom i ne ovisi o novom finansiranju.
        
Dakle, nije ovisna o instrumentima, donosno transakcijama  obuhvaćenim EU sankcijama koje su ograničene na prenosive vrijednosne papire i instrumente na tržištu novca sa rokom dospijeća koji prelazi 90 dana, ali ne uključuju druge finansijske usluge, kao što su usluge platnog prometa, poslovi prikupljanja depozita i davanja kredita.   
        
Sberbank BH posjeduje sve nephodne resurse, iskustvo rukovođenja i stručnost da nastavi uspješno poslovati u trenutnom okruženju, te ispunjavati obaveze prema svojim klijentima i partnerima u skladu sa bh. i međunarodnih zakonima.
        
"Kao i do sada, Sberbank BH, nastavlja normalno da posluje sa visokim stepenom likvidnosti i kapitala. I dalje ćemo biti vjerni pružanju usluga i podrške klijentima i nastaviti da budemo sve više prisutni u privredi zemalja u kojima poslujemo u Evropi kao značajan i pouzdan partner“, izjavio je predsjednik Uprave Sberbank BH Edin Karabeg, navodi se u saopćenju

NA VRH