UIO BiH: Planirani prihodi u 2015. godini 6,1 milijardu KM

Nije donesena odluka o privremenom koeficijentu za raspodjelu sredstava

Onasa

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je na današnjoj 153. sjednici Plan rada Uprave za 2015. godinu u kome se osnovne aktivnosti usmjeravaju na naplatu indirektnih poreza, kontrolu povrata PDV-a i poboljšanje naplate prinudnim putem od dužnika, saopćeno je iz UIO BiH.

Prema usvojenom Planu rada, projekcija prihoda od indirektnih poreza UIO u 2015.godini planira da prikupi prihode od indirektnih poreza u bruto iznosu od 6.119.200.000 KM i u neto iznosu od 5.081.200.000 KM.

U Planu rada navodi se da će biti modernizovani poslovni procesi UIO u skladu sa domaćim i svjetskim trendovima, te uspostavljanje i razvoj analize rizika kao preduslova uspješnosti provođenja kontrola, ažuriranje i analize baza podataka o obveznicima gdje se podaci koriste za otkrivanje, sprečavanje i procesuiranje krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnih poreza.

Zaključeno je da sektori i odjeljenja UIO na osnovu usvojenog Plana rada za 2015.godinu utvrde svoje operativne planove rada sa preciziranim rokovima provedbe mjera i to najkasnije 30 dana od dana usvajanja Plana rada.

UO odobrio je na današnjoj sjednici zahtjev UIO za budžet naredne godine u minimalnom iznosu od 84,2 miliona KM, a da se predloženi aneks u vezi sa kapitalnim ulaganjima u vrijednosti od oko 30 miliona KM razmotri u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH i Vijećem ministara koje će i predložiti nacrt budžeta za iduću godinu.

Na sjednici UO upozoreno je da zbog aranžmana s MMF-om nema novih zapošljavanja, osim ako Vijeće ministara BiH donese odluku o tome, što je definisano i zakonom o budžetu institucija BiH, te je neophodno imati i tu odredbu u vidu prilikom planiranja budžeta.

UO UIO danas nije donio odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period oktobar- decembar 2014. godine, kako bi se još jednom provjerili podaci o krajnjoj potrošnji.

Zaduženi su članovi UO iz reda eksperata i zaposleni u Odjeljenju za krajnju potrošnju da provjere ove podatke i nakon toga da se dostavi prijedlog odluke o privremenim koeficijentima za posljednji kvartal ove godine

NA VRH

Podijeli članak na