U Ustikolini se sastali sa načelnicima Općina

Gosti iz Rusije, Moldavije i Ukrajine u posjeti BiH

AI.B.
19.11.2014 18:36

Izgradnja saradnje i povjerenja između nevladinih organizacija, škola, općina i medija u zemljama koje su doživjele konflikt, tema je studijske posjete učesnika iz Rusije, Moldavije i Ukrajine, koju je organizirao Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC).

Učesnici su boravili i u Općini Foča u FBiH, gdje su o njihovim iskustvima razgovarali sa načelnicima Općina Foča, Foča u FBiH i Goražde, Radisavom Mašićem, Zijadom Kunovcem i Muhamedom Ramovićem.

Goste je posebno zanimala saradnja i izgradnja povjerenja, te projekti na kojima sarađuju ili koje planiraju realizirati u budućnosti.

 

NA VRH