Počelo prevođenje odgovora na Upitnik

Avaz.ba

Direkcija za evropske integracije obavještava zainteresiranu javnost da je počelo prevođenje odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Prevođenje će biti organizirano sukcesivno, a prva tranša za prijevod odnosi se na potvrđene odgovore iz 17 poglavlja Upitnika. Kvalitet prijevoda kontrolisat će Direkcija za evropske integracije, a njegovu redakturu obavljat će radne grupe u sistemu koordinacije.

U okviru javnog poziva kojeg je prema zaključku Vijeća ministara BiH Direkcija provela, kreirana je lista od 143 prevodioca iz svih krajeva BiH koji su ispunili uslove poziva i položili test. Sa ove liste prevodioci će biti angažirani za prevođenje odgovora, dok prijevod propisa, strateških dokumenata, izvještaja i sl. koje Evropska komisija traži kao dodatak odgovorima na određena pitanja, obavljaju nadležne institucije.

Radi boljeg razumijevanja, Direkcija podsjeća da odgovori koji su u ovom času spremni za prijevod nisu jedini koji su finalizirani i usaglašeni. Do sada su radne grupe u sistemu koordinacije finalizirale i usaglasile 95 posto odgovora, od kojih su odgovori iz 17 poglavlja potvrđeni i kao takvi mogu biti prevedeni. Ostale finalizirane i usaglašene odgovore, nakon dostavljanja Komisiji za evropske integracije u mehanizmu koordinacije, treba da potvrde koordinatori procesa integrisanja na svim nivoima vlasti, da bi mogli biti upućeni na prevođenje.

Usaglašavanje preostalih odgovora je zadatak ostalih tijela u sistemu koordinacije, kao što su Komisija i Kolegij za evropske integracije. Od dinamike finalizacije preostalih odgovora, između ostalog, ovisi i koliko će prevođenje odgovora kao faza u ovom zadatku, u cijelosti trajati, saopćeno je iz Direkcija za evropske integracije.

NA VRH

Podijeli članak na