Dom naroda PSBiH

Usvojen budžet za 2018. i u drugom čitanju

S. D.
25.01.2018 13:21

Foto: A. Kuburović/Avaz.ba

Dom naroda Parlamenta BiH počeo je vanrednu sjednicu na kojoj bi se delegati, u drugom čitanju, trebali izjasniti o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu u iznosu gotovo dvije milijarde KM.

Na ranije održanoj redovnoj sjednici Doma naroda delegati su usvojili Prijedlog budžeta za narednu godinu u prvom čitanju. U međuvremenu održana je sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda, na kojoj je razmatran jedan amandman na budžet koji je predložio delegat Sifet Podžić (DF).

Dom naroda PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu i u drugom čitanju.Usvajanju je prethodila rasprava o amandmanu delegata Sifeta Podžića (DF).

On je predložio da se iz budžetskih sredstava izdvoji oko 200.000 KM za nabavku GPS narukvica za djecu oboljelu od autizma,a da ta se ta sredstva izuzmu

sa stavke grantova. Komentirajući ranije navode da državni nivo vlasti ne može izdvajati sredstva za oblast zdravstva, jer je oblast zdravstva u nadležnosti entiteta, Podžić je podsjetio da se iz sredstava za grantove finansiraju udruženja koja brinu o oboljelima od tuberkuloze i zaraženih HIV-om. No, ovaj amandman nije usvojen.

Delegatkinja Zdenka Džambas (HDZBiH), kazala je da je "posljednja osoba koja ne bi ovo podržala". No, ona je podsjetila da raniji pokušaji da se pomogne oboljeloj djeci iz budžeta s državnog nivoa završili neuspješno, te da to treba rješavati na nižim nivoima.

Podsjetila je na ranije zahtjeve roditelja teško oboljele djece da se u BiH napravi registar djece oboljele od teških bolesti, a što bi značajno doprinijelo rješavanju njihovih problema, no da to još nije učinjeno. 

Džambas je kazala da bi se nabavka narukvica za djecu oboljelu od autizma trebala osigurata iz budžetskih rezervi s nižih nivoa, navodeći pri tome primjere da je u BiH više od 140 načelnika općina koji kada bi iz svoje rezerve izdvojili samo po 2.000 KM, ovaj problem bi mogao biti riješen.  

Navela je i da budžetskim rezervama s značajnim iznosima raspolažu svi kantonalni premijeri i ministri finansija, te da bi se oni trebali uključiti u rješavanje ovog problema. 

Džambas je najavila da će od svakog načelnika općine u SBK-a odakle ona dolaziti tražiti da iz budžetskih rezervi izdvoje ova sredstva,a isto je predložila delegatima da to urade u sredinama iz kojih oni dolaze. Da je to efikasan način rješavanja određenih problema, Džambas je navela uspješnu realizaciju projekta nabavke inzulinskih pumpi za djecu oboljelu od dijabetesa koja će uskoro početi u SBK-a,a kao rezultat njene incijative upućene prema tamošnjim nadležnim kantonalnim institucijama.

Kao poseban problem, kada su u pitanju djeca oboljela od teških bolesti, Džambas je navela da se zakoni koji reguliraju do kada dijete spada u kategoriju djeteta u FBiH i RS različiti. Ona je podsjetila da se u FBiH djetetom smatra osoba do 15, a u RS do 18 godina, te je istakla da je u proceduri izmjena zakona koji će i osobe u FBiH do 18 godina tretirati djecom.  

Predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić (NS) zatražio je od ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande da obrazloži zašto ovaj prijedlog ne može biti uvršten u budžet i može li se na neki način osigurati sredstava za to poput izdavanja iz budžetske rezerve Predsjedništva BiH.

Delegatkinja Ljilja Zovko (HDZBiH) upozorila je da se sve ovo trebalo ranije raditi budući da amandman nije podržan ni u Predstavničkom domu, a ovo je trebalo biti predloženo Ministarstvu finansija i trezora BiH do augusta prošle godine.

Ministar Bevanda podsjetio je da su bez obzira na sve probleme neusvajanja Globalnog fiskalnog okvira i kašnjenja donošenja tog okvira, sve budžetske konsultacije išle redovno, ali Ministarstvu nije dostavljen ovakav zahtjev.

Podsjetio je da su zahtjevi na visinu budžeta bili 1,3 milijarde KM, dok je budžet predložen u iznosu od 950 miliona KM.

Bevanda je kazao da je Vijeće ministara 22. novembra jednoglasno usvojilo budžet, a Predsjedništvo BiH 4. decembra i Predstavnički dom 17. januara, ali zahtjeva za narukvice prije sjednice Predstavničkog doma nije bilo.

NA VRH