RAK kaznio četiri TV stanice sa 52.000 KM

Piše: Srna

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) kaznila je u februaru Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) sa 37.000 KM, Radio-televiziju Federacije BiH (FTV) sa 7.000 KM, OBN televiziju sa 5.500 KM, a Radio-televiziju BN sa 2.500 KM.

RTRS-u je izrečena kazna od 28.000 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, saopćeno je iz RAK-a.

- Na osnovu analize tridesetodnevnih izdanja informativnih emisija Dnevnika dva u periodu od 7. juna do 6. jula prošle godine, Agencija je utvrdila kontinuirano i tendenciozno promoviranje interesa vladajuće stranke, favoriziranje pojedinaca ili subjekata u pozitivnom kontekstu, uz stalno prisutan kritički ton prema opozicionim strankama - piše u saopćenju.

RTRS-u je izrečena i novčana kazna od 9.000 KM također radi utvrđenog kršenja Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

Iz RAK-a su poručili da je analizom Dnevnika dva RTRS-a, emitiranog 23. novembra 2017. godine, utvrđeno da je radiostanica u emitiranom prilogu plasirala niz ozbiljnih i optužujućih izjava na račun Bakire Hasečić.

- Tendenciozna upotreba ozbiljnih navoda protiv B. Hasečić od voditelja u najavi i novinara u okviru samog priloga, kao i uključene izjave pojedinih sagovornika, doveli su do neobjektivnog i jednostranog prikaza obrađene teme, te samim tim i nepravičnog tretmana B. Hasečić u programu RTRS-a - kažu iz RAK-a.

FTV-u je izrečena novčana kazna od 7.000 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Analizom emitiranih filmova, utvrđeno je da neki od njih nisu bili prilagođeni terminu prikazivanja jer su sadržavali scene nasilja, konzumiranja alkohola i droga, te upotrebu neprimjerenog jezika, vulgarnih izraza, psovki i seksualnih konotacija.

OBN televiziji izrečena je kazna od 5.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija jer je analizom emitiranog kviza "Najbrži prst" utvrđeno da ova vrsta programa obmanjuje publiku nerealnim produžavanjem ili odgađanjem pružanja odgovora na postavljeno pitanje.

Dinamika odgovaranja na pitanja se na isti način ponavljala u tri posmatrane emisije ovog kviza.

Radio-televiziji BN izrečena je novčana kazna od 2.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.  

Analizom emisije "Astrohat" utvrđeno je da je cijena poziva za gledaoce bila istaknuta po minutu, a ne po pozivu, kako je propisano.

Uz oznaku za pozive iz Federacije BiH nije prikazana informacija o PDV-u, što je suprotno Kodeksu, koji propisuje da će cijena poziva, uključujući i informaciju o PDV-u, biti jasno istaknuta.

Više o:

RAK RTRS FTV OBN
NA VRH