EKOLOŠKA KATASTROFA Opasni talog iz Lukavca

"Bijelo more" se ulilo u Bosnu, hoće li nastradati i Sava?

H. ČALIĆ
30.04.2018 21:34

Četvrti dani velike ekološke katastrofe, koja je nastala havarijom dijela nasipa na taložnici doo “Soda Šišedžam” u Lukavcu, kada su se velike količine opasnog “bijelog mora” slile u Spreču, ekološka katastrofa se prenijela i na rijeku Bosnu u Doboju. 

Onečišćena Spreča, koja je dobila bijelu boju kao kreč, u poslijepodnevnim satima stigla je do ušća u Bosnu. Razlika u boji vode rijeke Bosne i zagađene Spreče jasno se vidi golim okom. Sada je put otrovima “slobodan” na rijeci Savi, a da li će do toga i doći, ostaje da se sačeka.

U Doboju su danas boravili inspektori, policija i predstavnici civilne zaštite. Ljudima koji žive u Sprečkom polju, sugerisano je da vodu ni u kom slučaju iz Spreče ne upotrebljavaju, pa čak i patkama i guskama je zabranjeno puštanje u rijeku. Uzeti su uzorci vode i ribe koja je bježala pred talogom koji zaudara na sve strane.

NA VRH