FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Tekst Semira Halilovića “’Ševe’ - bošnjačke crvene beretke” (328)

Kemal Ademović krije odgovore koji bi riješili većinu političkih ubistava u Sarajevu

E.D.A.
18.05.2018 16:00

„Ševe“ su se, nakon zločina u Velikom parku, povukle u svoj mrak - piše dalje u autorskom tekstu koji je objavio na svom internetskom blogu Semir Halilović i nastavlja:

Instruktori KOS-a

- Po svjedočenju pripadnika AID-a Edina Garaplije „Ševe“ su, u međuvremenu, vršile snajperska dejstva po četničkim naseljima ubijajući, po Herendinom priznanju, babe i žene u crnini na Grbavici, ali su "Ševe" snajperisale i po onim predjelima koje je kontrolisala ARBiH; ubice su sarajevskih Romea i Julije - mladog para koji je krenuo preko Vrbanja mosta gdje su brutalno likvidirani dok je za likvidaciju, u cilju medijske senzacije na CNN-u, optužena četnička strana; ubice su i francuskog pripadnika UN-a isto u cilju optuživanja četničke strane...

Čitav zločinački put „Ševa“ obilježen je svirepim i, uglavnom, politički motivisanim ubistvima koja su trebala poslužiti u svrhu zaštite tadašnje politike i užeg kruga saradnika.

Naravno, u svjetlu aktivnosti KOS-ovih oficira ubačenih u vrh države BiH, Muslimović Fikreta, Mujezinović Envera, Ugljen Nedžada, Rekić Seada, treba posmatrati i dolazak nekih ljudi u „Ševe” kao npr. Dragana i Josipa Šošića, koji su bili instruktori u KOS-ovom centru u Nišu.

Okrilje Službe

Komandant „Ševa“ i veza s njihovim političkim šefovima bio je dugogodišnji obavještajac upleten u mnoge zločine počinjene pod okriljem Službe, Nedžad Ugljen - tvrdi u tekstu Semir Halilović.

Podsjetimo, Ugljen je bio drugi čovjek bošnjačke tajne policije AID kada je ubijen 28. septembra u Sarajevu, a do sada je kao nalogodavac jedini osumnjičeni, ali nikada i optuženi za to ubistvo, bio njegov nadređeni Kemal Ademović.

Upravo s Ademovićevom fotografijom s potpisom: „Kemal Ademović: Krije odgovore koji bi riješili većinu političkih ubistava u Sarajevu”, Semir Halilović je i počeo svoj tekst iz septembra 2013. pod naslovom "’Ševe’ - bošnjačke crvene beretke”.

Kako su izabrani pripadnici

- Asim Dautbašić mi je rekao, ideš sa mnom u specijalnu jedinicu... Ja sam kroz selekciju lica koja se javljaju u specijalnu jedinicu krišom odlagao zabilješke i pribilješke o ljudima za koje sam cijenio da su nekih jačih sposobnosti, da mogu nešto uraditi. Tako sam odabrao „Ševe” - prisjećao se Nedžad Ugljen u svojoj službenoj izjavi na okolnosti istrage o teroristima iz jedinice "Ševe", prenio je Semir Halilović.

(Nastavak feljtona donosimo u ponedjeljak)  
NA VRH