Drljača: Vlada FBiH ispunila još jedno obećanje prema penzionerima

Fena
07.06.2018 14:39

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je na današnjoj pres-konferenciji da je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije, koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. 

- Konkretno, radi se o realizaciji sporazuma Vlade, resornog ministarstva i penzionera, kao i aktivnosti s ciljem poboljšanja statusa ove socijalno ugrožene kategorije - kaže Drljača.

Pravilnikom su regulirana pitanja poput ko ostvaruje pravo, koje su procedure, ko izdvaja sredstva, koja je to visina sredstava i rokovi za podnošenje zahtjeva, te ko odlučuje.

- Naime, pravo na ovu naknadu ima bliski srodnik korisnika penzije, koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne penzije isplaćene za prethodni mjesec. Odlučuje centralna jedinica u PIO. Na taj zahtjev se može izraziti prigovor, a o tome odlučuje direktor Federalnog zavoda PIO - rekao je Drljača.

Davanjem saglasnosti Vlade na navedeni pravilnik nastavljaju se aktivnosti na davanju podrške penzionerima.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH. 

NA VRH