SASTANAK Strateški komitet za naoružanje

Do 2020. uništiti oko 8.000 tona nestabilnih minskoeksplozivnih sredstava

Fena
11.06.2018 15:35

Do 2020. godine u BiH planirano je uništenje 8.300 tona prekobrojnih ili nestabilnih minskoeksplozivnih sredstava.

Ovo su u Sarajevu izjavili zamjenik ministrice odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Boris Jerinić i šef Misije OSCE-a u BiH Brus G. Berton (Bruce) te dodali da je povećana sigurnost ljudi koji obavljaju ove poslove.

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Misije OSCE-a učestvovali su danas na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minskoeksplozivna sredstva, na kojem su predstavljene ovogodišnje aktivnosti Ministarstva odbrane BiH.

- U 2018. godini planirano je da se uništi 3.000 tona municije i minskoeksplozivnih sredstava (MiMES), i to 1.350 tona u kapacitetima TROM Doboj i 1.000 tona kroz projekt UNDP-a u BiH, 1.000 tona specifičnog MiMES u kapacitetima namjenske industrije u BiH i inozemstvu, a radi se o specifičnim sredstvima kao što je municija punjena bijelim fosforom, te 650 tona MiMES-a planirano je da se demilitarizira na poligonu Glamoč. Osim toga, proces 100 % inspekcije teče željnim tokom i isti će biti realiziran u 2018. godini - rekao je Jerinić.

Trenutno Oružane snage BiH raspolažu sa oko 15.800 tona municije, minskoeksplozivnih sredstava. Od toga za operativne potrebe Oružanih snaga je 7.500 tona, dok je 8.300 tona municije višak - neperspektivna municija. Također, više od 40.000 komada naoružanja smatra se viškom.

- Ovo su planirane aktivnosti koje će se realizirati kroz projekte i donatore kako bi osigurali sigurnost samih lokacija i pripadnika Oružanih snaga, kao i bh. građana. Poznato je da nekontrolirana i nestabilna municija može da ugrozi ne samo lokacije već i ljude koji žive u BiH. Na taj način imali bi kontrolirano skladištenje municije i minskoeksplozivnih sredstava - naveo je Jerinić.

Misija OSCE u BiH sa Razvojnom agencijom Ujedinjenih naroda (UNDP) radi na unapređivanju infrastrukture i uvjeta u vezi sa sigurnošću skladištenja municije i minskoeksplozivnih sredstava.

- Rezultat toga je povećana sigurnost ljudi koji su angažirani na ovim poslovima. Trenutno radimo u okviru projekta „Safe up“ namijenjenom za unapređivanje sigurnosti lokacija, kao i sigurnosnih usluga za skladištenje municije i minskoeksplozivnih sredstava. Uskoro se završava dio ovog projekta koji uključuje uspostavljanje i stavljanje u funkciju laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti i baruta u Trom Doboj, te bi predaja laboratorije trebala biti izvršena za mjesec ili mjesec i po  – rekao je Berton.

Dodaje da je ukupna vrijednost projekta „Safe up“ oko 1,4 miliona eura.

- Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH tačno znaju šta imaju na svojim lokacijama, a druge nadležne institucije izdaju dozvole za izvoz municije. Naravno, da smo upoznati da namjenska industrija u BiH vrši određeni izvoz, odnosno prodaju i to je ono što je u skladu sa zakonom gdje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izdaje dozvolu. To je procedura poštujući međunarodne standarde – pojasnio je zamjenik ministrice odbrane BiH Boris Jerinić.

Također, istakao je da je tokom 2017. godine ukupno demilitarizirano 1.691 tona MiMES-a, dok je od 1. januara do 31. maja ove godine demilitarizirano 787,18 tona MiMES-a.

Navedene aktivnosti, kaže, ne bi bilo moguće realizirati bez podrške donatora i prijateljskih zemalja, među kojima su Delegacija Evropske unije, SAD, Njemačka, Saudijska Arabija, Švedska, Švicarska, Austrija, Velika Britanija, Norveška. Neizostavna je, kaže, i pomoć NATO štaba u Sarajevu.

Pored predstavnika Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, današnjem sastanku prisustvovali su stalni članovi Strateškog komiteta, predstavnici EU, Misije OSCE-a u BiH, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), Štaba NATO-a Sarajevo, Komande EUFOR-a, ambasade SAD, Švicarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske.

Domaćin sljedeće sjednice Komiteta bit će Misija OSCE-a u BiH.

NA VRH