INTERVJU Predsjednik Sindikata BiH

Bajramović: Vlast ucjenjuje sindikaliste!

Prekidanjem Kongresa pokušao se napraviti takav metež da se stekne utisak da se neko bori za funkciju

E. TRAKO

Foto: Bajramović: Pokazali smo jedinstvo kada smo pred Parlament doveli 12.000 radnika


Ova vlast nema sluha za radničke probleme. Kada su došli na vlast, posebno Federalna vlada, odmah su krenuli s rušenjem prava radnika donošenjem novog Zakona o radu. Ispostavili smo zahtjeve vezane uz zakone, uvezivanje staža, zaštitu na radu, stečaj, zakon o štrajku, a oni su na sve to išli kontra.

Kada smo argumentirano isticali zahtjeve za cijenu rada i proširenje važenja Opšteg kolektivnog ugovora, oni su počeli da ruše Savez samostalnih sindikata BiH vrbujući pojedine predsjednike granskih sindikata.

Kazao je ovo na početku intervjua za „Dnevni avaz“ Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

Brojni dušebrižnici

- Ankete u pojedinim medijima 90 posto su pokazale da vlast želi ovladati SSSBiH. Nije u redu što su neki predsjednici granskih sindikata jeftino pokušali prodati SSSBiH. Radnici SSSBiH vide kao krovnu organizaciju, a veliki ih broj i ne zna da se treba obratiti sindikalnoj organizaciji ili granskom sindikatu kojem pripada – kaže Bajramović.

Šta se događa s izborom novog rukovodstva Sindikata BiH? 

- SSSBiH je organizacija koja je najinteresantnija za veliki broj „dušebrižnika“, koji rade na njegovom gašenju. Borba za njegovu registraciju trajala je punih 11 godina. Zato se i prekidanjem Kongresa pokušao napraviti takav metež da se stekne utisak da se neko bori za funkciju, a upravo suprotno je u pitanju. Dakle, Kongres SSSBiH izuzetno je ozbiljan organ i njegovo održavanje izuzetno je složena aktivnost, a pogotovo u ovim okolnostima. Zašto? Pa zato što Statut ovakve slučajeve nije predvidio po poslovniku Kongresa. Odgovornost i zadaću za 14. kongres imalo je radno Predsjedništvo Kongresa, i to samo da rukovodi Kongresom. Zato prvi put postavlja pitanje i tezu ko je odgovoran pa Kongres nije završen. Ja kao predsjednik ili radno Predsjedništvo?

Sve aktivnosti poslije prekida Kongresa, prema Statutu, preuzima Glavni odbor. Zato pažljivo pripremamo mogući nastavak 14. kongresa, jer to samo može uraditi Glavni odbor SSSBiH. Možda bi nekome i odgovaralo da se dignu ruke od SSSBiH, ali se ja nadam da ćemo u dogledno vrijeme završiti ovu aktivnost u vezi s Kongresom SSSBiH.

Smatrate li da ste spriječili vlast i te dušebrižnike, kako ih nazivate, u nakani da ovladaju Savezom koji bi trebao štititi prava radnika?

- Svi smo olako shvatili negiranje zaključaka i odluke organa SSSBiH od tih pojedinaca, a u korist vlasti, a posebno Vlade FBiH. Čak je premijer Fadil Novalić na početku sastanka oko ZOR-a konstatovao „šta ima mi da tražimo“. Vlada ima moć, poslodavci imaju novac, a šta ima sindikat? Pa tad je već trebalo da bude jasno šta nam se sprema. Znači, samo sindikalna borba i socijalni dijalog su put do radničkih prava. Međutim, pojedinci su te principe izdali te su doživjeli kulminaciju kada je u pitanju bio Opšti kolektivni ugovor. 

Tako poslodavci uz pomoć Vlade FBiH, određenih međunarodnih faktora i njihovog savjetnika u Vladi FBiH, jednostrano prekidaju Opšti kolektivni ugovor. Prekidaju i socijalni dijalog, jer smo tražili povećanje minimalne plate. Putem predsjednika nekih granskih sindikata plasiraju priču da ne treba Opšti kolektivni ugovor nego samo granski ugovori. Pa zar za te predsjednike upravo nije bio izazov da do, po radnike dobrih granskih ugovora, dođu sindikalnom borbom, a ne ucjenom i izdajom Opšteg kolektivnog ugovora?  Dakle, temeljni akt koji štiti radnike je kolektivni ugovor. Kada je vlast to shvatila, povukla je potez da jedan dio predsjednika granskih sindikata ucijeni u svoju korist, te okrene protiv onih sindikata koji se i dalje bore za Opšti kolektivni ugovor.

Zašto i ko blokira izbor novog rukovodstva? U javnosti se stvara slika da neko želi ugasiti Savez samostalnih sindikata? 

- To odgovara predstavnicima vlasti koji slušaju  međunarodne predstavnike. Za poslodavce nam to i nije čudo, ali za Vladu jeste. Ona je ta koja bi trebala raditi više za narod, a narod su i radnici. Ja sve više potpisujem raznih akata koje radi naša pravna služba, a odnose se na žalbe radnika. Ne mogu da razumijem pojedine predsjednike granskih sindikata.

Evo, neka njihovo članstvo zna da su neodgovorni sindikati prestali da plaćaju članarinu SSSBiH, iako im je to statutarna obaveza, to su sindikati šumarstva, radnika rudnika, energetike, policije, finansija, državnih službenika i namještenika, hemije i sindikat „BH Pošte“. Oni time direktno idu na gašenje SSSBiH i pod plaštom da sam ja nelegalan, ne poštuju opomene. Siguran sam da bi im odgovarao haos. Mislim da članstvo treba znati istinu, a isto tako da ih njihov glasnogovornik, savjetnik premijera FBiH, ucjenjuje da ne razgovaraju sa mnom.

Također, po odluci Predsjedništva SSSBiH, angažovali smo revizorsku kuću “Grant Thornton“, koja je izvršila reviziju poslovanja SSSBiH u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, međunarodnim standardima o reviziji i međunarodnim standardima finansijskog izvještaja. Nalaz revizije je slijedeći. “Revizija je izvršena na način da je Revizor stekao razumno uvjerenje da finansijski izvještaj ne sadrži materijalno pogrešne iznose, bilo kao posljedicu greške, bilo kao posljedicu prevare, te donio pozitivno mišljenje i ocijenio da finansijski izvještaji u svim značajnim elementima, realno i objektivno prikazuju finansijsko stanje i rezultate poslovanja SSSBiH“. Tako da se vidi ko unosi razdor među predsjednike granskih sindikata, a to već svi znaju da je to savjetnik premijera i sam vrh Vlade.

Teška situacija

Kome odgovara da su radnici bez svojih predstavnika koji će zastupati njihova prava i ko unosi razdor među predstavnicima granskih sindikata? 

- Bitno je zašto baš predsjednici grana i zašto razdor upravo u ovu grupu. Da bi bilo jasnije, SSSBiH je složena organizacija, koja se sastoji od 24 granska sindikata. Predsjednicima ovih grana teško je izaći nakraj s ovim problemima. Još ako se uzme u obzir da je u dobroj mjeri ovaj sektor privatizovan, onda je situacija još teža. Upravo zbog toga je bitna složnost i kompaktnost SSSBiH, za zajedničku borbu. To jedinstvo smo pokazali kada smo za tri dana organizovali 12.000 radnika pred Parlamentom prilikom usvajanja „sramnog“ Zakona o radu. Tada su iz vlasti i Vlade FBiH shvatili gdje je najveća opasnost za njih. Počeli su pojedinačno vrbovati jednog po jednog predsjednika granskog sindikata, prvenstveno iz javnog sektora, obećavajući im bolje Granske ugovore. U isto vrijeme moralo se pričati protiv SSSBiH izmišljajući razne neistine. Tako se krenulo i s Nadzornim odborom SSSBiH i s pričom o mnogim nepravilnostima u radu SSSBiH. Tada u prvi plan stavljaju mene i potpredsjednika Selvedina Šatorovića i sve to plasiraju njihovi plaćeni mediji.

Radnička prava svakodnevno se krše

U kakvoj su, generalno, situaciji radnici u BiH?

- Situacija s radnicima, posebno u realnom sektoru, izuzetno je složena. Uslovi za rad kao i plate su veoma loše. Upravo kada smo se počeli baviti ovim problemima na ESV-u, Vlada jednostrano prekida pregovore, naravno uz pomoć Udruženja poslodavaca FBiH. Vlast želi ugasiti SSSBiH uz pomoć predsjednika granskih sindikata kupujući ih sitnim obećanjima. Zato smo sada u našoj pravnoj službi zatrpani zahtjevima radnika za razne vidove pomoći. Radnička prava svakodnevno se krše. To se odnosi na neredovnu isplatu plata realni sektor, zaštite na radu, pa sve do otkaza s posla.

NA VRH

Podijeli članak na