SIDA zatražila povrat neutrošenog novca za reformu javne uprave

BiH neće vratiti tražena sredstva Švedskoj?

Donatori nemaju pravo na povlačenje sredstava namijenjenih za potpisane ugovore, mišljenje Pravobranilaštva BiH

M.R.S.
08.11.2018 20:11

Ured koordinatora za reformu javne uprave dobio zahtjev

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) zatražila je povrat neutrošenih sredstava za reformu javne uprave u BiH. No, prema svemu sudeći, taj novac neće dobiti. 

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave, pojasnio je da je posebnim sporazumom za projekte između BiH i Švedske, kojim su definirane uplate Švedske u Fond za reformu javne uprave, navedeno da će sredstva koja ne budu iskorištena do kraja 2017. godine biti vraćena Švedskoj. 

- Kako do isteka Sporazuma nije potrošen sav novac, u dopisu koji je poslan Uredu koordinatora za reformu javne uprave SIDA je zatražila povrat dijela njenog neutrošenog novca, ali ne navodeći tačan iznos – kazao je Ćuzulan. 

No, istakao je da su od ukupno 31,9 miliona KM, uplaćenih od SIDA i drugih donatora, implementirani projekti vrijedni 17,1 milion KM, a ostatak novca je rezerviran i raspoređen za nove projekte, koje je ranije odobrio Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave. 

S tim u vezi jučer je i Vijeće ministara BiH donijelo zaključak da donatorima mogu biti vraćena samo ona sredstva o kojima Upravni odbor Fonda nije odlučivao. 

- Ured koordinatora za reformu javne uprave o zahtjevu SIDA-e za povrat novca obavijestio je i Pravobranilaštvo BiH te dobio mišljenje da donatori nemaju pravo na povlačenje sredstava za potpisane ugovore. Pravobranilaštvo BiH smatra da se povlačenje sredstava ne može odnositi na pokrenute postupke javnih nabavki – odgovorio je Ćuzulan.

NA VRH