SARAJEVO Na današnjoj sjednici

Vijeće ministara o stanju u oblasti migracija u BiH

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca

FENA
22.11.2018 07:54

Vijeće ministara: Danas o mnogim pitanjima

Foto: Arhiv

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2019. - 2021., kao i Prijedlog plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za period 2019. – 2021. godina (ERP).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Izvještaj o temi „Praćenja realizacije preporuka revizije učinka“ te Izvještaj revizije učinka o temi „Upravljanje procesom realizacije Ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“.

NA VRH