ODLUKA Na sjednici Federalne vlade u Mostaru

Usvojen Program utroška za izgradnju autocesta i brzih cesta u FBiH

Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65.000.000 KM

Avaz.ba
12.12.2018 14:42

Sa sjednice u Mostaru

Foto: Arhiv

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih u budžetu Federacije BiH za 2018. godinu. Ova sredstva će biti prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65.000.000 KM, izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13.000.000 KM.

Za izgradnju i rekonstrukciju Prve transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) predviđeno je 35.000.000 KM, i za poddionicu Mihatovići - Lukavac na trasi autoceste Žepče - Tuzla 40.000.000 KM. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35.000.000 KM, za nadzor izvođenja 4.000.000 KM i za studijsko-tehničku dokumentaciju 1.000.000 KM.

Tagovi

Budžet FBiH Vlada
NA VRH