ODLUKE Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

Ajanović i Ramadanović nisu u sukobu interesa!

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo odlučio je da u prijavi ne postoje okolnosti za utvrđivanje sukoba interesa

A. NUHANOVIĆ
16.02.2019 07:11

Ramadanović i Ajanović

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo odlučio je da u prijavi koja je podnesena protiv dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića ne postoje okolnosti za utvrđivanje sukoba interesa!

Hitno očitovanje

Ured je odlučivao u predmetu Amele Lačević, koja je dekana Stomatološkog fakulteta prijavila tvrdeći da je u sukobu interesa zbog srodstva s predsjednikom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Muratom Ramadanovićem. Lačević je navela da je Ramadanović Ajanoviću daidža.

U priču se uključilo i Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na čijem je čelu Zineta Bogunić. Ministrica je, naime, na zahtjev Amele Lačević, od Ureda hitno zatražila očitovanje kako bi, kako je navela, ovo ministarstvo poduzelo zakonom predviđene radnje.

Ured ističe da je analizirao propise koji se odnose na rad Upravnog odbora UNSA-e, a koji bi mogli biti od značaja za ocjenu izrečenih tvrdnji o postojanju sukoba interesa predsjednika Upravnog odbora UNSA-e. Analizirani su zakoni o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH te o visokom obrazovanju KS, Statut i Etički kodeks UNSA-e i Poslovnik o radu UO UNSA-e.

Detaljna analiza

- Nakon detaljne analize tih propisa i studiozne opservacije,dostavljene prijave s priloženom dokumentacijom, Ured nije uočio povredu obuhvaćenih propisa, te je stava da predsjednik UO UNSA-e nije u sukobu interesa kada odlučuje o pitanju koja se tiču Stomatološkog fakulteta s klinikama u Sarajevu – navodi se u stavu Ureda.

O istoj prijavi koju je prošle godine Lačević, koja radi na Stomatološkom fakultetu, podnijela Ministarstvu obrazovanja očitovao i se UO UNSA-e te je ocijenio kao „neistinitu tvrdnju“.

Upravni odbor UNSA-e naveo je i da je i Sud utvrdio da Ramadanović i Ajanović nisu u sukobu interesa.

Stav Vlade KS

Bez obzira na odluku UO UNSA-e, Lačević je zatražila da o njenoj prijavi odluku donesu i Vlada KS i nadležno ministarstvo. S obzirom na to da je Ured za borbu protiv korupcije imenovala Vlada KS, zaključak da nije bilo sukoba interesa zapravo je stav Vlade.

Aktuelni UO UNSA-e, s Ramadanovićem na čelu, također je imenovala Vlada KS.

Komentari

NA VRH