AFERA Jesu li uređaji za prisluškivanje pod nadzorom

Kome "Kečer" služi za nezakonito prisluškivanje

Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost tražit će na prvoj sjednici nakon konstituiranja odgovore od FUP-a

M.AŠČIĆ
16.02.2019 19:05

"Kečer" Imaju ga tri policijske agencije/ Mehmedagić: Kome polaže račune

Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost na sjednici nakon konstituiranja zatražit će od Federalne uprave policije (FUP) odgovore na to je li zloupotrijebila policijske uređaje koji se koriste za prisluškivanje. 

 Sve provjeriti

Prije svega tu se misli na policijski simulator bazne stanice „Kečer“ (IMSI Catcher), koji ima mogućnost i da mijenja sadržaj SMS poruka, o čemu zna samo uski broj ljudi u obavještajnim strukturama, a koji je u posjedu FUP-a.

Nepoznato je, međutim, je li pod kontrolom zbog višegodišnjeg haosa koji vlada u toj agenciji, kojom je donedavno rukovodio Dragan Lukač.

Ovaj uređaj, kako smo već objavili, ima SIPA, ali je on naredbom direktora Perice Stanića stavljen pod kontrolu i potpuni nadzor, čime je mogućnost mijenjanja sadržaja poruka i uopće zloupotreba isključena.

- Mi ćemo tražiti da se otvori nekoliko pitanja koja se odnose na rad i zakonitost u FUP-u, pogotovo dio koji se odnosi na moguće zloupotrebe nezakonitog prisluškivanja i uređaja koji imaju. Tražit ćemo i pojašnjenja o radnom stažu Dragana Lukača i informaciju kako mu je uopće dodijeljen čin inspektora – kazao nam je jedan od članova Komisije.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo još je prošle godine formiralo predmet na osnovu poslaničkog pitanja Nermina Nikšića, lidera SDP-a i tadašnjeg poslanika u Parlamentu FBiH, koji je ukazao na nezakonitosti u radu FUP-a, optužujući direktora Lukača za brojne neregularnosti i samovolju.

Nikšić je, između ostalog, naveo, a upit proslijedio i na adrese svih pravosudnih institucija, da je Lukač formirao poseban istražni tim kojim neposredno i neformalno rukovodi policijski službenik Vehbija Numanović, a koji se služi brojnim nezakonitostima kako bi osigurao navodne dokaze o kriminalnim radnjama pojedinaca.

  • Mehmedagić: Kome polaže račune
    Mehmedagić: Kome polaže račune

Lider SDP-a tada je optužio čelnike FUP-a da nezakonito i samovoljno određuju telefone određenih osoba kako bi se prisluškivali u okviru istraga i posebnih istražnih radnji. Zbog svega toga su iz Tužilaštva KS zatražili od FUP-a i da im se dostavi sva dokumentacija.

 Blizak SDA 

Prema nekim izvorima, uređaj „Kečer“ ima i OSA, kojom rukovodi Osman Mehmedagić Osmica, blizak strukturama SDA, i pitanje je kako se i na koji način koristi. Ova agencija već skoro dvije godine radi bez parlamentarnog nadzora, što budi sumnju da je moguće da OSA ove uređaje koristi za političke obračune. 

Istrage i saslušanja 

Lukač i Numanović, kao ključni akteri afere po Nikšićevoj prijavi, dobili su pozive za saslušanje u Tužilaštvu KS, ali je nepoznato jesu li iskaze dali. Posebno se to odnosi na zahtjeve da se prisluškuju određene osobe na osnovu usmenog naloga, bez jasnih sudskih naredbi, što je mimo zakona i očita zloupotreba službenog položaja. 

NA VRH