NABAVKE Odluka direktora Džemala Šabića

Novinari FTV-a na zadatke će biciklima

Zanimljivo je kako je navedeno da se kupuju u skladu sa potrebama RTV FBiH

Piše: M.Aš.

Faksimil odluke o nabavci bicikala od 28. februara


Radio-televizija Federacije BiH (FTV), na čelu s generalnim direktorom Džemalom Šabićem, donijela je krajem februara odluku o nabavci bicikala.

Procijenjena vrijednost nabavke bicikala iznosi 6.000 maraka bez PDV-a. S uračunatim PDV-om, građane i pretplatnike RTV takse ova nabavka koštat će čak 7.020 maraka.

Nije navedeno koliko će FTV nabaviti bicikala, ali je u obrazloženju odluke istaknuto da se kupuje “za odvijanje svakodnevnih radnih zadataka i obavljanje posla u RTVFBiH”.

Zanimljivo je da je navedeno da se bicikla kupuju u skladu sa potrebama RTV FBiH i Odlukom o usvajanju finansijskog plana za 2019. godinu.

To znači da će, kad se nabavka izvrši, odlukom Šabića, novinari ove kuće na zadatke ići biciklima.

Do sada su koristili vozila ove kuće i taksi usluge. U FTV-u ili štede ili žele da im novinari budu zdravi.

Više o:

FTV Džemal Šabić
NA VRH

Komentari