PADAVINE Intenzivna kiša i danas

Povećanje vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH

Fena
01.06.2019 16:29

Foto: Ilustracija

Današnje padavine dovele su do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Trenutno ni na jednoj mjerodavnoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojem počinje obavještavanje o mogućim poplavama, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Prema dostupnim meteorološkim prognozama, platforme Evropskog centra za poplave - EFAS-a, Federalni hidrometeorološki zavod je dostavio obavijest da postoji mogućnost izlijevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka - bujice, na području sliva rijeke Bosne, prije svega: lijeve pritoke Bosne - sliv Lašve i Usore, desne pritoke rijeke Bosne - sliv Krivaje i Spreče, direktne pritoke rijeke Bosne u gornjem i srednjem dijelu sliva, direktne pritoke rijeke Save - Tinja te lijeve pritoke Drine u FBiH.

Ukoliko dođe do dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Što se tiče rijeke Save, bilježi se blagi porast vodostaja, ali, prema trenutnim prognozama, ne očekuje se dostizanje vodostaja pri kojem počinju mjere redovne odbrane od poplava.

Zbog promjenljivih vremenskih uvjeta koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja s redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Komentari

NA VRH