SAOPĆENJE Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu

Utvrđen prijedlog ugovora za grant EBRD-a od 12,9 miliona eura za Koridor 5C

Sl. M. / Avaz.ba
12.06.2019 19:10

Koridor 5C

Foto: Arhiv

Vijeće ministara BiH na današnjoj telefonskoj sjednici utvrdilo je prijedlog ugovora o grantu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 12,9 miliona eura za izgradnju Koridora 5C.

Ministarstvo finansija i trezora BiH prijedlog ugovora dostavit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Grant od 12,9 miliona eura bit će usmjeren na Republiku Srpsku, odnosno JP "Autoputevi RS", za izgradnju dvije petlje na autoputu u Johovcu (Tovira)  i Rudanki (Kostajnica), te dionice autoputa dužine 6,1 kilometar između ovih petlji.

Ovim sredstvima trebao bi biti finansiran i prilazni put s dvije trake u dužini oko jednog kilometra za povezivanje sa postojećom magistralnom cestom, uključujući prijelaz preko rijeke Bosne.

Danas je utvrđen i prijedlog izmjena i dopuna okvirnog sporazuma kojim se uređuju aktivnosti Evropske investicione banke (EIB) u Bosni i Hercegovini.

Ovaj dokument ne sadrži nikakav iznos zaduženja, već se njime reguliraju dodatne aktivnosti EIB-a u BiH. Predloženo je da Banka može izvršiti  finansiranje projekta u zavisnosti od odredbi kojima je uređeno učešće u postupcima nabavki za dodjelu ugovora u skladu sa Vodičem Banke za nabavke.

Bosna i Hercegovina osigurava da državna revidiranja radi ostvarivanja efikasnih pravnih lijekova budu omogućena od državnih tijela i sudova bilo kojoj strani koja ima interes u dobivanju određenog ugovora i koja može biti oštećena navodnim kršenjem.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na dobrovoljni izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja te ovlastilo predsjedavajućeg VMBiH Denisa Zvizdića da ga prezentira na Političkom forumu na visokom nivou UN-a, koji će biti održan u Njujorku od 8. do 19. jula 2019. godine.

Komentari

NA VRH