BIHAĆ Bolja saradnja neophodna

Sjednica Skupštine USK: Usvojeno 15 zaključaka, zatraženo da se teret migrantske krize rasporedi i na ostale dijelove BiH

Avaz.ba

Tematska sjednica Skupštine USK-a posvećena migrantskoj krizi okončana je usvajanjem 15 zaključaka. Od viših nivoa vlasti traže da teret migrantske krize rasporede na ostalom dijelu BiH, pojačaju granice, te donesu izmjene zakona o azilu i zakona o strancima. 

S obzirom na dosadašnja iskustva i još uvijek neuspostavljenu vlast na višim nivoima, vrlo je lako da Krajišnici i ovog puta budu ostavljeni na cjedilu.

Stanje sa zdravstvenog aspekta u prihvatnim centrima je ozbiljno i nesigurno. U Miralu ih ima oko 500, dok je u BIRI smješteno blizu 1860 migranata. Najteže je ipak na Vučjaku, koji kako su zaključili zasutpnici u Skupštini USK ne može ostati trajno rješenje. Pored ostalog, insistira se na ograničenom kretanju migranata odnosno uvođenju kućnog reda u centrima po uzoru na one u Salakovcu i Delijašu. Dok se nađe alternativa Vučjaku, od Grada Bihaća traži se da stvori humanije uvjete na ovoj lokaciji. 

– Od Operativne grupe se zahtjeva da u saradnji sa nadležnim insititucijama i međunarodnim organizacijama intenzivno traži mogućnost za uspostavljanje nove lokacije koja ispunjava minium uvjeta za prihvat migranata a istovremeno da je udaljena od naseljnih područja gradova i općina Unsko-sanskog kantona, s ciljem konačnog zatvaranja prihvatnih centara Bira i Miral ali i privremene lokacije za prihvat migranata na Vučjaku - kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK. Ukoliko ne dođe do realizacije zaključaka, uslijedit će reakcija.

- Ako do toga ne dođe, a tiče se zatvaranja Bire, što je i obećano prilikom usvajanja lokacije Vučjak, ali i svih ostalih zaključaka, u što skorije vrijeme organizirat ćemo još jednu skupštinsku sjednicu i donijeti represivnije mjere kao što su prosvjedi i uvođenje vanrednog stanja- poručila je Fatka Kulenović, zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Za skupštinskom govornicom iskazana je i zabrinutost oko prihvatilišta Vučjak koji se nalazi u strogoj vodozaštitnoj zoni. Vildana Alibabić, zastupnica u Skupštini i profesorica na Biotehničkom fakultetu tvrdi da je Vučjak prijetnja izvorištima Klokot, Privilica i Trbljenik s kojih se, pitkom vodom, snabdijevaju Bišćani.

Sve ono što se dešava na površini vrlo brzo dospijet će u podzemne vode. Vršena su mjerenja, obilježivači koji su stavljeni na Vučjak dospjeli su nakon 20 sati u izvorište Klokot. Vrlo brzo, fekalni otpad, otpad koji gore ionako već postoji, ali i sada dodatni otpad će završiti u podzemlju i najvjerovantnije opteretiti organskim tvarima i mikrorganizmima izvorište za vodosnabdijevanje građana – kaže Alibabić,i dodaje da je jučer posjetila Vučjak i da stanje već sada nije dobro, te je ponudila alternativna rješenja. 

- Već sad su te otpadne vode vidljive. Postoji rješenje. Neka se iskopa septička jama, neka se fekalni otpad iz sanitarnog čvora prikuplja makar u tu septičku jamu i neka dolazi cisterna i odvozi otpad u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, da koliko toliko ublažimo uticaj na naša izvorišta- ističe Alibabić.

Uz zdravstvene i socijalne radnike, policijski službenici, danas su u više navrata pohvaljeni za svoj angažman u kontroliranju migrantske krize. Javna pohvala njima dio je duge liste zaključaka koji bi trebali voditi daljoj stabilizaciji krize koju je izazvao pojačan priliv migranata.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na