SARAJEVO Sutra i prekosutra redovna sjednica

VSTV o listi kandidata za sudije Ustavnog suda FBiH

Na dnevnom redu i preporuke OSCE-a i USAID-a o borbi protiv korupcije

Fena
03.09.2019 15:32

VSTV: Odluka i o produženju mandata određenom broju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH

Foto: Arhiv

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) zakazalo je održavanje redovne sjednice za 4. i 5. septembar u Sarajevu, a jedna od tačaka predloženog dnevnog reda odnosi se na preporuke iz izvještaja OSCE-a i USAID-a o temi korupcije i organiziranog kriminala, potvrđeno je u VSTV-u.

Istovremeno, članovi VSTV-a trebali bi razmatrati informaciju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje s prijavama korupcije u VSTV-u BiH o provedenim prethodnim radnjama utvrđivanja osnovanosti zaprimljene prijave, te izvještaj Stalne komisije za međunarodne odnose i EU integracije o provedbi Akcionog plana, kao i finaliziranje srednjoročnog plana rada VSTV-a BiH za period 2020.-2022. godine.

Između ostalog, na dnevnom redu su izmjene i dopune Uputstva za izradu planova rješavanja predmeta u sudovima, uključujući izvještaj u sklopu projekta o radu na predmetima ratnih zločina u tužilaštvima i sudovima za period 1. 1. - 31. 12. 2018. godine, kao i tematski izvještaj Misije OSCE-a u BiH u vezi s predmetom ratnih zločina upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred Tužilaštvom BiH (projekt ''Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH'').

Jedna od tačaka predloženog dnevnog reda odnosi se na informaciju o dopisu ministra sigurnosti BiH povodom različitog postupanja sudova i tužilaštava prilikom prekršajnog i krivičnog procesuiranja migranata.

VSTV će odlučivati i o produženju mandata određenom broju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH te se očitovati o listi kandidata za poziciju sudija u Ustavnom sudu Federacije BiH.

NA VRH