SRBIJA Nakon što je uhapšen na granici

Advokat Osmana Osmanovića traži prebacivanje predmeta iz Srbije u BiH

Krivično djelo za koje se provodi istraga u Srbiji istovjetno je onome u BiH te su samim tim ispunjeni svi uslovi za ustupanje predmeta Osmana Osmanovića, rekao je Mirsad Crnovršanin

Piše: Avaz.ba / BIRN

Osmanović uhapšen 23. novembra

Foto: Arhiv


Predmet Osmana Osmanovića, koji je uhapšen 23. novembra na ulazu u Srbiju na osnovu krivične prijave, trebao bi biti prebačen u nadležnost Suda BiH, izjavio je za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN) BiH njegov izabrani advokat Mirsad Crnovršanin. 

Potpisan protokol

Prema riječima Crnovršanina, predmet protiv njegovog klijenta treba biti prebačen u BiH. On je podsjetio da je između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Srbije potpisan protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, kojim je jasno definirano međusobno ustupanje dokaza i informacija, a na bazi kojeg je Sud BiH nakon provedene istrage Državnog tužilaštva već ustupio određene predmete pravosuđu Srbije.

Na osnovu potpisanog protokola, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije dostavit će Tužilaštvu Bosne i Hercegovine informacije i dokaze o postupcima za krivična djela ratnog zločina počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine ili Republike Srbije, čiji počinioci imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ili dvojno državljanstvo i koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Kada je riječ o Osmanoviću, Crnovršanin kaže da ne postoji nijedan uvjet zbog kojeg bi Tužilaštvo za ratne zločine Srbije bilo nadležno da vodi istragu protiv njega, s obzirom na to da je državljanin BiH, krivično djelo počinio je u BiH, a jedini svjedok i oštećeni također je nastanjen u BiH.

- Krivično djelo za koje se provodi istraga u Srbiji istovjetno je onome u BiH te su samim tim ispunjeni svi uslovi za ustupanje predmeta Osmana Osmanovića - rekao je Crnovršanin.

Određen pritvor

Crnovršanin je dodao kako je nužno da Tužilaštvo BiH u što kraćem roku i hitno poduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti, čime bi bilo osigurano obostrano poštivanje međunarodnog prava, kao i potpisanog protokola.

Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH, kazao je da je "prema Ministarstvu pravde poslan akt s prijedlogom za ustupanje". Osmanović je uhapšen u Srbiji krajem novembra, a pritvor od mjesec dana određen mu je zbog opasnosti od bijega.

NA VRH

Komentari