SARAJEVO Poslanici bi se trebali izjasniti o prijedlozima zakona o stečaju

Sutra redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije izmjene i dopune

Avaz.ba
18.02.2020 10:34

Sutra redovna sjednica

Foto: Agencije

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH planirana je za sutra. Naime, na ovoj sjednici poslanici bi se trebali izjasniti o prijedlozima zakona o stečaju, zaštiti prava na suđenje u razumnom roku te izmjenama Zakona o advokaturi FBiH. 

Novim zakonom o stečaju uređuje se predstečajni postupak, kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata.

Naime, važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH su se znatno promijenile, zbog čega je predloženo donošenje novog zakona. 

  • Sutra sjednica
    Sutra sjednica Foto: Agencije

Kako stoji u obrazloženju, zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku potrebno je donijeti jer je Ustavni sud BiH u više slučajeva utvrdio povredu navedenog prava i naložio provođenje mjera kao što je uvođenje preventivnog pravnog lijeka koji se odnosi na dužinu postupka.

Izmjene Zakona o advokaturi predložene su zbog činjenice da „primjena aktuelne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžetska sredstva“.

Među preostalim tačkama dnevnog reda su Program rada Vlade Federacije BiH za ovu godinu, Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar – juni 2019. godine i Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH.

Komentari

NA VRH