ZAHTJEVI Od nadležnih institucija Federacije BiH i kantona zahtijevaju hitno provođenje mjera

Poslodavci u FBiH traže potpisivanje socijalnog sporazuma: Zabraniti otpuštanje radnika

Jedan od zahtjeva je da za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema refundaciju plaća osigurava država na nivou koji je donio takve odluke

Avaz.ba

Smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće

Foto: Ilustracija


Udruženje poslodavaca Federacije BiH zahtijeva od institucija vlasti na svim nivoima da odgovorno i savjesno rade svoj posao, s ciljem očuvanja života i zdravlja građana, radnih mjesta i privrede.

U saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH stoji kako je u ovom trentuku potrebno odlučno i pametno liderstvo i spremnost na hitno djelovanje.

Sačuvati živote i zdravlje

- Svako u institucijama ko nije spreman donositi pametne, mudre odluke i hitno djelovati, treba se odmah povući s funkcije koju obavlja i ustupiti mjesto onome ko hoće, zna, želi i može raditi, a takvih u ovoj zemlji ima sasvim dovoljno - naveli su.

Poručuju da kontinurano rade s ciljem pronalaženja rješenja koja će sačuvati živote i zdravlje, radna mjesta i privredne tokove u FBiH. U vezi s navedenim, iz Udruženja od nadležnih institucija Federacije BiH i kantona zahtijevaju hitno provođenje sljedećih mjera:

1. Hitno potpisivanje privremenog socijalnog sporazuma s Vladom i sindikatom, kojim će se za vrijeme njegovog trajanja:

- zabraniti otpuštanje radnika zbog krize;

- uvesti institut čekanja;

- regulirati godišnje odmore uposlenika;

- regulirati rad od kuće uposlenika;

- smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće;

- smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto;

- regulirati obaveza poslodavca da isplati plaće u dogovorenom iznosu;

- precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.

Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.

  • Novi zahtjevi iz Udruženja poslodavaca FBiH

    Novi zahtjevi iz Udruženja poslodavaca FBiH

    Foto: Arhiv


2. Hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou FBiH, kantona, općina i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcioniranje sistema, preusmjeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije;

3. Za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl) refundaciju plaća osigurava država na nivou koji je donio takve odluke;

4. Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa. Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata, bez kamate;

5. Insistirati kod agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup i omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulirsati način njihove otplate, po prestanku krize;

6. Privremeno odgoditi rokove plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, ukinuti i smanjiti troškove najma poslovnih prostora u vlasništvu države;

7. Prekinuti izvršne postupke i postupke prinudne naplate za fizička i pravna lica;

Pokazati solidarnost

8. Prestati sa naplaćivanjem komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH pozivaju da se u ovim vremenima krize zaborave pojedinačni i partikularni interesi, da se pokaže solidarnost i umanje štete krize na pojedince, društvo i ekonomiju.

NA VRH

Podijeli članak na