NAŠA TEMA

BiH će vraćati dugove i Kraljevine Jugoslavije

Samo Libiji bivša država bila dužna više od 101 milion američkih dolara, odnosno više od 177 miliona KM <195> BiH će u vraćanju učestvovati sa 15,5 posto

Jugoslavija bila dužna više stotina miliona maraka. Arhiv

Piše: E. Halimić / Avaz.ba

21.6.2020

Bosna i Hercegovina će od Jugoslavije, kao što je poznato, naslijediti ili je naslijedila milionske iznose u imovini, zlatu, novcu. Međutim, manje je poznata činjenica da je naša država od bivše Jugoslavije naslijedila i milione maraka duga.

Zajednička komisija

Prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH, dugačka je lista država, ali i međunarodnih organizacija kojima je, između ostalih, dužna i BiH. Ipak, kako ističu, dugovi bivše SFRJ još nisu raspoređeni po državama nasljednicama, jer Zajednička komisija iz aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije nije donijela rezolucije po kojima bi ti dugovi bili i raspoređeni.

- Kad konačno budu raspoređeni, onda će BiH učestvovati sa 15,5 posto. Trenutno je najaktuelnije pitanje češkog duga, gdje se trebao početkom godine utvrditi tačan iznos dugovanja država nasljednica bivše SFRJ prema Češkoj i Slovačkoj, a pregovori su trenutno zaustavljeni zbog pandemije koronavirusa - pojasnili su za „Avaz“ iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Dodali su da saldo duga bivše SFRJ na likvidacijskom klirinškom računu prema bivšoj Čehoslovačkoj iznosi više od 85 miliona tadašnjih kruna.

- Obaveze bivše SFRJ, odnosno Narodne banke Jugoslavije prema Centralnoj banci Libije (CBL) proističu iz dva kredita, i to kredit za Jugoslovenski naftovod iz 1975. godine i kredit za uvoz nafte iz 1981 godine. Ukupno zaduženje na dan 30. juni 2001. iznosi 101.890.140 američkih dolara (177.198.976 KM) - pojasnili su.

Istakli su da je BiH dužna i po osnovu dugova čak iz perioda Kraljevine Jugoslavije.

Međunarodne organizacije

- Obaveze Kraljevine Jugoslavije preuzela je bivša SFRJ i ovaj dug iznosi oko 9.000.000 američkih dolara (15.652.062 KM), a rezidenti kojima je isplata stala zbog raspada bivše Jugoslavije su iz Švicarske i SAD. Također, dugujemo i po osnovu zaostalih i neplaćenih kontribucija bivše SFRJ prema Ujedinjenim narodima, od UN-a smo obaviješteni da dug bivše SFRJ iznosi 1.254.230 američkih dolara (2.181.253 KM). Tu je i dug prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), koji okvirno iznosi 746.704 eura - naglašeno je.

Dodali su da bivša Jugoslavija, a samim time i BiH, duguje i po osnovu članarine u Međuvladinoj organizaciji za međunarodni željeznički transport (OTIF), a radi se o dugovanju od 100.000 švicarskih franaka (oko 182.000 KM).

Dug prema advokatskoj kancelariji Antonija Macete

- Moguće obaveze BiH prema advokatskoj kancelariji Antonija Macete (Mazzetta) u Rimu iznose 122.718 eura. Zahtjev advokatske kancelarije zasniva se prema navodnom ugovoru sklopljenom s Ambasadom BiH u Rimu, a u vezi sa zastupanjem pred italijanskim sudovima u cilju zaštite imovine bivše SFRJ - pojasnili su iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Zahtjev „Lloydsa“ za nadoknadu štete

Zahtjev londonske osiguravajuće kuće „Lloyds“ odnosi se na nadoknadu štete koju su isplatili osiguraniku „Adria Airways Ljubljana“, a napravljenu od bivše SFRJ. Odštetni zahtjev glasi na države sukcesore i iznosi 14.901.257 američkih dolara (25.915.044 KM). Spor po ovom zahtjevu vodi se kod Trgovačkog suda u Beogradu.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.