VLADA FBiH

Podrška kreditu od 340 miliona eura za dionicu autoputa

Na ovoj trasi je predviđeno 10 mostova dužina od 35 metara do najdužeg od 406 metara

Avaz.ba

Podrška zaduženju kod EIB-a

Foto: Vlada FBiH


Vlada FBiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za izgradnju dionice autoputa Poprikuše - Medakovo na Koridoru 5C u iznosu do 340 miliona eura. Također, prihvatila je informaciju o kreditu EIB-a, kao osnovi za vođenje pregovora. 

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP „Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“ da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EIB-om, s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su „Autoceste FBiH“.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a, a današnje zaključke će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Dionica Poprikuše - Medakovo duga je 35 kilometara, a ukupna procijenjena vrijednost izgradnje i nadzora nad izgradnjom je 362 miliona eura. Dionica se sastoji od dva dijela i to Medakovo - Ozimice i Ozimice - Poprikuše. Na ovoj trasi je i tunel dužine 1.800 metara te dvostrana odmorišta Tugovo i Galovac.

Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koju je prethodno usvojila lokalna zajednica. Od Tatarbudžaka se trasa spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase magistralne ceste i željeznice, s jedne, te korita rijeke Bosne, s druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever.

Trasa dodiruje naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo Polje i u Golubinji završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše.

Na ovoj trasi je predviđeno 10 mostova dužina od 35 metara do najdužeg od 406 metara. Uglavnom su veći i zahtjevniji objekti projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela dužina od 225 do 770 metara, te jedno odmorište.

Više o:

Vlada FBiH Autoput
NA VRH

Komentari

Podijeli članak na