INTERVJU

Šefica Misije OSCE-a u BiH Ketlin Kavalek: Istražite prijave o izbornoj prevari!

Vlasti BiH, u koje spadaju CIK i Tužilaštvo, moraju odgovoriti na prijavljene neregularnosti i pružiti informacije općoj javnosti o načinima na koje su reagirali

Razgovarao: Erdin Halimić

Kavalek: Može se uraditi više na rješavanju izbornih prevara

Foto: Arhiv


Šefica Misije OSCE-a u BiH Ketlin Kavalek (Kathleen Kavalec) u intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o malverzacijama koje su otkrivene pred ovogodišnje lokalne izbore, odgovornosti vlasti, uvođenju novih tehnologija, ali šalje i snažnu poruku bh. građanima.

Ambasadorice, molimo Vas za komentar na početak predizborne kampanje u vrijeme pandemije?  

Ovogodišnja predizborna kampanja odvija se u okolnostima bez presedana jer se svi borimo da se prilagodimo promjenama koje je izazvala pandemija virusa COVID19. Naravno, predizbornu kampanju ne bi trebalo koristiti kao izgovor za kršenje epidemioloških mjera i ugrožavanja javnog zdravlja. Važno je da se kandidati i politički lideri ponašaju odgovorno.  

Izbori su osnovno obilježje demokratije, na kojima će građani BiH koristiti svoje pravo da donesu političke odluke koje će uticati na njihovu budućnost.

Svi političari snose odgovornost da stvore atmosferu dijaloga i tolerancije. Pozivamo sve kandidate da vode predizborne kampanje koje ne sadrže negativnu i neodgovornu retoriku i retoriku podjela, te da se usmjere na konkretna pitanja od značaja za građane, kao što su jačanje vladavine prava, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje javnih usluga i rješavanje korupcije.

Pozdravljamo ovogodišnje potpisivanje Kodeksa izbornog ponašanja od strane političkih stranaka i kandidata u određenom broju općina širom države. Ovaj dokument predstavlja etički kodeks za političke stranke, njihove kandidate, nezavisne kandidate i koalicije tokom vođenja predizborne kampanje. Misija je pružila pomoć u izradi Kodeksa i finalni proizvod ustvari plod uspješne saradnje među našim lokalnim partnerima.

 • Kavalek: Negativna retorika i neetičko ponašanje ugrožavaju značajan napredak i reforme u BiH

  Kavalek: Negativna retorika i neetičko ponašanje ugrožavaju značajan napredak i reforme u BiH

  Foto: Arhiv


Negativna retorika i neetičko ponašanje ugrožavaju značajan napredak i reforme u BiH, kako prije tako i nakon izbora. Predizborni period je vrijeme kada su zapaljive izjave posebno opasne jer mogu izazvati nasilje i ugroziti izborni proces. Nezavisni posmatrači i dalje bilježe zapaljive izjave u BiH od jednog izbornog ciklusa do drugog. Građani ove države zaslužuju više.

Dijelimo mišljenje Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Evropske unije da se izborni zakoni i propisi u BiH, u što spadaju i odredbe o govoru mržnje, mogu poboljšati i treba ih uskladiti s međunaradnim standardima. Prema našem mišljenju, izborna reforma bi trebala biti prioritet kada se okonča izborni ciklus. Misija OSCE-a u BiH nastaviće i dalje sarađivati s partnerima iz međunarodne zajednice i vlastima BiH na postizanju stvarnog napretka po ovom pitanju.

Brojne su malverzacije zabilježene s spiskovima birača koji će glasati putem pošte. Ove godine imamo i rekordne brojke prijavljenih, praktično duplo više nego uobičajno. Jeste li zabrinuti za legitimnost izbora, a ukoliko znamo da na spiskovima još uvijek ima onih koji su lažno prijavljeni za glasanje putem pošte?  

Ovakve prijave su zaista zabrinjavajuće. Pozivamo relevantne vlasti, u koje spadaju tijela izborne administracije, pravosuđe i policija, da budu proaktivni u istragama tih prijava i da, po potrebi, procesuiraju prijave o potencijalnoj izbornoj prevari. Vlasti BiH, u koje spadaju CIK i Tužilaštvo BiH, moraju odgovoriti na prijavljene neregularnosti i pružiti informacije općoj javnosti o načinima na koje su reagovali. Ono što je jednako važno jeste da podstaknemo sve građane da Centralnoj izbornoj komisiji prijave bilo kakve neregularosti na koje sumnjaju.  

Kako komentarišete odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a kojom je naređeno da se spisak birača prijavljenih za glasanje putem pošte bude uklonjen sa stranice CIK-a i ako je to praktično bio jedini alat za uklanjanje lažnih prijava?

Pozdravili smo nedavni poziv Centralne izborne komisije upućen građanima da pregledaju objavljeni birački spisak za glasanje putem pošte i da prijave bilo kakve neregularnosti. Od ključnog je značaja da su birački spiskovi transparentni, javni i lako dostupni svima. U ovom kontekstu, bili smo iznenađeni kada je Agencija za zaštitu ličnih podataka naložila CIK-u da ukloni birački spisak za glasanje putem pošte sa web stranice CIK-a. Koliko znamo, CIK će uložiti žalbu protiv odluke. Kada bude donesena konačna odluka po ovom pitanju, biće važno poduzeti korake da se osigura transparentno objavljivanje biračkih spiskova. CIK je u prošlosti redovno objavljivao spiskove redovnih glasača i glasača u odsustvu. Ovakvu praksu, sve do ovog trenutka, Agencija za zaštitu ličnih podataka nikad nije dovodila u pitanje.

Svjedoci smo napretka

 • Kavalek: Svjedoci smo izvjesnog napretka postignutog ove godine

  Kavalek: Svjedoci smo izvjesnog napretka postignutog ove godine

  Foto: Arhiv


Tužilaštvo BiH je otvorilo određene istrage i predmete u vezi izbornih krađa, smatrate li to pomakom u djelovanju bh. pravosuđa?

Svjedoci smo izvjesnog napretka postignutog ove godine u reagovanju na moguće neregularnosti, sa nedavno podignutim optužnicama u vezi sa navodnom prevarom u Sanskom Mostu i Brčko Distriktu na Izborima 2018. godine. To su zaista pozitivni koraci. Međutim, smatramo da se može uraditi više na rješavanju izbornih prevara. Zbog toga smo nedavno podržali održavanje niza sastanaka sa CIK-om, Tužilaštvom BiH, SIPA-om, VSTV-om i tužiocima iz čitave BiH, na kojima su se institucije dogovorile da će uspostaviti bolji kanal redovne komunikacije i saradnje u borbi protiv izborne prevare.

U posljednje vrijeme u salama državnog Parlamenta mogli smo čuti i kritike na uvođenje elektronskog glasanja u BiH, te tezu da je "olovka i papir" najsigurniji način. Koje je Vaše mišljenje?

Misija OSCE u BiH smatra da nove glasačke tehnologije u BiH, ako budu pravilno planirane i uvedene, mogu biti korak naprijed ka osiguranju bolje transparentnosti i integriteta izbornog procesa u BiH, te suziti prostor za moguće izborne prevare.  

Međutim, važno je napomenuti da uvođenje novih glasačkih tehnologija nije jednostavno niti brzo rješenje. Obično je potrebno vrijeme da se uvedu nove tehnologije, a proces se odvija u fazama. Što je još važnije, korištenje novih glasačkih tehnologija može biti uspješno ako već postoji povjerenje u integritet izbornog procesa. Nove tehnologije nisu prečica za osiguranje integriteta izbora niti zamjena za povjerenje građana u integritet izbora.

Prema vašem mišljenju, postoji li u BiH efikasan sistem kontrola koja bi spriječio mogućnost izbornih krađa i falsificiranja izbornih rezultata?  

Misija OSCE-a u BiH nastavlja i dalje, u sklopu svog mandata prema Daytonskom mirovnom sporazumu, pružati pomoć BiH i njenim vlastima na unapređenju izbornog procesa. Zajedno sa Uredom OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Misijino praćenje i analiziranje izborne administracije u BiH ukazuje na potrebu za sveobuhvatnim i znatnim poboljšanjima na svim nivoima. Ovo podrazumijeva: čišćenje biračkih spiskova; pravilno obavljanje imenovanja, sastava i rada biračkih odbora; uklanjanje prilika za izbornom prevarom; i uvođenje potrebnih izmjena Izbornog zakona. Lokalni izbori za 2020. godinu nisu izuzetak po ovom pitanju.

Tokom proteklih godina, Misija OSCE-a u BiH podržala je Centralnu izbornu komisiju u njenim aktivnostima tokom nekoliko izbornih ciklusa, što podrazumijeva Opšte izbore 2018. godine i Lokalne izborne 2020. godine. Naša podrška usmjerena je na jačanje integriteta i transparentnosti izbora, s ciljem ponovnog vraćanja povjerenja građana u izborni proces i izborne institucije.

Međunarodnim i domaćim posmatračima trebalo bi omogućiti da neometano obavljaju svoje dužnosti. Ove godine, mreža ‘Pod Lupom’, uz podršku Delegacije EU, Ambasade SAD-a i Misije OSCE-a u BiH, rasporediće nezavisne posmatrače da prate izbore širom države. Ovo je osnovna zaštita integriteta izbora.

Ostajemo i dalje spremni pružati podršku svim reformskim procesima i inicijativama koje imaju za cilj unapređenje izbornih procesa i administracije, ali, kao što je to uvijek slučaj, stvarni napredak u ovoj državi ovisi o spremnosti političara na kompromis i postizanje konsenzusa za dobrobit svih građana.

Izađite na izbore

 • Kavalek: Ohrabrila bih svakog građanina i građanku da izađu na izbore i glasaju

  Kavalek: Ohrabrila bih svakog građanina i građanku da izađu na izbore i glasaju

  Foto: Arhiv


Vaša poruka glasačima, političkim strankama i ostalim akterima u izbornom procesu u pogledu predstojeće kampanje i samih izbora?

Kao prvo, ohrabrila bih svakog građanina i građanku da izađu na izbore i glasaju. Demokratija ne može funkcionisati ukoliko građani nisu aktivno angažovani na biranju svojih predstavnika. Drago nam je što građani Mostara ponovo mogu koristiti ovo osnovno pravo u ovom izbornom ciklusu, te smo ohrabreni rezultatima anketa koje sugeriraju da velika većina mlađih glasača namjerava glasati. Jedino nam je žao što je bilo potrebno 12 godina da se ovo dogodi. 

Nadamo se da će se političke stranke i kandidati usredsrediti na konkretna pitanja i prijedloge politika rada, te da će se suzdržati od zapaljive i neodgovorne retorike i retorike podjela. Mi činimo svoj dio posla u okviru mandata: cilj nam je doživjeti predizbornu kampanju bez govora mržnje i usmjerenu na konkretna pitanja od interesa za građane BiH. 

Misija se nada da će se pravilno provoditi procedure lokalnih izbora ove godine u čitavoj BiH, te da će se poboljšati izborni standardi. Pozdravljamo trud mreže ‘Pod Lupom’ na osiuranju nezavisnih izbornih posmatrača širom države, kako bi pomogla u osiguranju integriteta i pravičnosti izbora.

Važno je naglasiti u ovom smislu da izjave koje podrivaju izborne reformske procese i pogoršavaju tenzije, nisu konstruktivne niti su odgovor na potrebe građana. Uloga medija je ovdje posebno važna: medijsko izvještavanje bi trebalo biti tačno i utemeljeno na činjenicama, kako ne bi bilo prostora za pogrešno tumačenje ili širenje neprovjerenih i netačnih informacija.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na