SMANJEN BROJ KORISNIKA

Oboren izvještaj o poslovanju "Gerontološkog centra"

Sadržaj izvještaja identičan je onom prethodne godine, zaključila je zastupnica SDP-a Segmedina Srna

A. K.

Skupština KS

Foto: Screenshot


Izvještaj  o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu nije usvojen odlukom Skupštine KS.

Direktorica "Gerontološkog centra" Melisa Alibašić - Hadžić kazala je da je ova ustanova uspješno poslovala u 2020. godini. 

- Radili smo prošli mjesec sa 41 uposlenikom manje, a ukupno smo imali 100 korisnika zaraženih koronavirusom - rekla je. 

Dodala je da osnivač i Ministarstvo nisu imali sluha i da ova ustanova nije imala podršku.

Sadržaj izvještaja identičan je onom prethodne godine, zaključila je zastupnica SDP-a Segmedina Srna.

- Smanjen je broj osoba smještenih u ovu ustanovu. Možda bi uslovi bili bolji da se dva puta godišnje mijenjaju članovi Upravnog odbora i da se biraju kvalifikovane osobe za nošenje s izazovima u ovoj ustanovi - smatra Srna.

Ministarstvo nezadovoljno

Ministarstvo rada, socijalne politike i raseljenih osoba Kantona Sarajevo nije zadovoljno radom ove KJU "Gerontološki centar". Navode da je zaposleno 116 radnika, a da u ustanovi prosječno mjesečno boravi 302 korisnika. Nezadovoljni su i organizacijom rada.

- Od navedenog broja radnika, u KJU Gerontološki centar je ukupno zaposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje. Vezano za navode organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad, te naglašavamo da je rukovodstvo ustanove bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću obezbijediti pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što bi u konačnici rezultiralo odgovarajućim radnim angažmanom radnika zaposlenih u ustanovi i time imalo pozitivne efekte na sveukupno funkcionisanje KJU Gerontološki centar - navodi se u saopćenju Ministarstva.

Saglasnost o zapošljavanju

U saopćenju se navodi da je Ministarstvo s ciljem ublažavanja negativnih posljedica lošeg rukovođenja KJU Gerontološki centar od direktora i Upravnog odbora ustanove poduzeli sljedeće:

1. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar da zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;

2. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;

3. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;

4. Uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – 3 izvršioca - navodi se.

NA VRH

Podijeli članak na