SAOPĆENJE

Klub SDA u SKS: Pozivamo Fortu da predloži imenovanje ministara u tri ponovo formirana ministarstva

Uputili su poziv ministrima da ne rade bez izvršenog imenovanja, te naveli da će svi akti koji se donesu predstavljati krivično djelo

A. K.

Klub zastupnika SDA u Skupštini KS poziva da se imenuju ministri u novim ministarstvima

Foto: Avaz


Klub zastupnika SDA u Skupštini KS obavještava javnost da na zakazanoj sjednici Skupštine KS nije predviđeno imenovanje ministara u novoformiranim ministarstvima, to jeste Ministara komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministara za odgoj i obrazovanje i Ministara za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Navode da to predstavlja nastavak ustavne krize i potpunog pravnog haosa.

- Obzirom da ministarstva koja su ponovno osnovana donošenjem Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, a koji je usvojen na 34. Radnoj sjednici Skupštine KS održanoj 07.04.2021. godine, počinju sa radom nakon stupanja na snagu Zakona, ministri koji su bili ranije imenovani u ministarstva koja su prestala da postoje nakon presude Ustavnog suda FBIH, ne mogu bez ponovnog imenovanja vršiti funkciju ministra. Jednostavno, Zakon o Vladi KS i Poslovnik o radu Skupštine KS, ne prepoznaju imenovanje na funkciju ministara prije uspostave ministarstva - navodi se u saopćenju Kluba zastupnika SDA u Skupštini KS.

Pravna nesigurnost

Pozivaju premijera KS Edina Fortu da predloži imenovanje ministara u tri ponovo formirana ministarstva.

 - Ignorisanjem potrebe za imenovanjem ministara ugrožava se funkcioniranje Kantona Sarajevo u veoma značajnim oblastima koje obuhvataju tri spomenuta ministarstva, te se time nanosi neprocjenjiva šteta interesima Kantona Sarajevo, čije se institucije i građani dovode u stanje potpune pravne nesigurnosti.

Klub zastupnika SDA u Skupštini KS poziva premijera Edina Fortu da odmah i bez odlaganja predloži Skupštini KS imenovanje ministara u tri ponovo formirana ministarstvima. Pozivamo Kolegij Skupštine KS da hitno, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, zakaže sjednicu na kojoj bi se izvršilo imenovanje ministara u navedenim ministarstvima - naveli su.

Finansijska šteta

Uputili su poziv ministrima da ne rade bez izvršenog imenovanja, te naveli da će svi akti koji se donesu predstavljati krivično djelo i nanijeti štetu Kantonu i njegovim građanima.

- Pozivamo Naidu Hota-Muminović, Meliku Husić-Mehmedović i Envera Hadžiahmetovića da uprkos političkim pritiscima ne čine krivična djela, tako što bi pristali da rade bez prethodno izvršenog imenovanja.

Oni, jednostavno, ne mogu vršiti funkciju ministra u Vladi Kantona Sarajevo bez da su imenovani nakon donošenja Zakona kojim su formirana ministarstva.

Donošenje bilo kakvih odluka i akata, ili obavljanje bilo kakvih drugih radnji u svojstvu ministra, osim što je teško krivično djelo, može ozbiljno ugroziti zakonitost takvih akata, te nanijeti neprocjenjivu pravnu i finansijsku štetu Kantonu Sarajevo i njegovim građanima - zaključili su.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na