PRENOSIMO

Ahmed Imamović zatražio da se smijeni Hadžihafizbegović iz UO-a Fondacije za kinematografiju

U zahtjevu koji je uputio Vladi FBiH navodi da Hadžihafizbegović ne ispunjava uvjete za ovu poziciju

Raport.ba
  • Ahmed Imamović i Emir Hadžihafizbegović

    Ahmed Imamović i Emir Hadžihafizbegović

    Foto: Agencije


Režiser Ahmed Imamović zatražio je zvanično od Vlade Federacije BiH da smijeni Emira Hadžihafizbegovića sa mjesta člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FBiH, piše Raport.ba.

U zahtjevu koji je uputio Vladi FBiH navodi da Hadžihafizbegović ne ispunjava uvjete za ovu poziciju.

Nije ispunjavao posebni uvjet

- A osobito nije ispunjavao posebni uvjet iz tačke IV b) pod tačkom 2 javnog oglasa za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju kojom je određeno da kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora, pored ostalih uvjeta, mora ispunjavati i uvjet “da nije na funkciji u političkoj stranci”. Kako je notorna činjenica da je imenovani i u trenutku prijave na javni oglas i u trenutku svog imenovanja, pa sve do dan-danas, pozicioniran na (visokoj) funkciji u političkoj stranci, i to na funkciji člana predsjedništva političke stranke, to je očigledno i sasvim jasno da njegovo imenovanje na funkciju člana Upravnog odbora Fondacije nije zakonito. O njegovoj funkciji u političkoj stranci Vam i ne trebam nešto posebno navoditi, jer Vam je to vrlo dobro poznato s obzirom na to da ste članovi istog organa iste političke stranke - navodi Imamović u pismu Novaliću.

On je dostavio i pisanu izjavu Hadžihafizbegovića koju je on priložio prilikom prijave na javni oglas za imenovanje na pozicije predsjednika i članova UO-a Fondacije, a u svrhu dokazivanja “ispunjavanja” uvjeta tog natječaja.

- Osim toga, poznato Vam je da je gospodin Emir Hadžihafizbegović i u prošlom mandatu bio u UO-u Fondacije. Podsjećam da je za imenovanje na funkciju predsjednika ili člana Fondacije obligatorno davanje izjave da kandidat pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje i da nema privatni financijski interesu Fondacija za kinematografija. Navedenu izjavu je gospodin Emir Hadihafizbegović dao prilikom imenovanja u UO Fondacije i u prošlom i u ovom mandatnom periodu. Međutim, suprotno onome što je izjavio “pod punom maralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću, gospodin Emir Hadžihafizbegović je funkciju na koju je imenovan u više navrata zlouporabio da sebi osigura direktnu imovinsku korist, a na način da je kroz Fondaciju dodjeljivao financijska sredstva za projekte u čijoj realizaciji je angalitan njegov ekonomski interes, odnosno za čiju mu je realizaciju isplaćivana novčana naknada! I o ovome Vam u prilogu ovog zahtjeva dostavljam odgovarajuće dokaze - navodi se u pismu.

Lažne izjave

Na kraju zaključuje da je jasno da je “Emir Hadžihafizbegović svjesno i namjeravano dao lažne izjave, odnosno lažni dokaz o ispunjavanju navedenih eliminatornih uvjeta za imenovanje, čime je, s ciljem da bude imenovan na funkciju člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FBiH, izradio izjave sadržaja za koji je znao da nije istinit, te onda kod nadležnog organa ishodio i ovjeru izjave tako neistinitog sadržaja i njome se onda poslužio kao dokazom u pravnom prometu.

- Iz toga dalje jasno proizlazi da je i sva imovinska korist koju je stekao obnašajući funkciju člana Upravnog odbora Fondacije, ustvari, stečena bez valjanog pravnog osnova te da je u istom iznosu oštećen budžet FBiH. Osim toga, iz navedenog proizlazi i sasvim izvjesno postojanje zlouporabe položaja s jasnim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi - kaže Imamović u zahtjevu, prenosi Raport.ba.

Više o temi Ahmed Imamović

PROTIV SVIH
Režiser Ahmed Imamović postao član SDA
NA VRH

Podijeli članak na