TUŽNA VIJEST

Preminuo profesor doktor Šefkija Čekić

Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, te knjiga

E. H.

Čekić: Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova

Foto: Arhiv


Na žalost mnogobrojne porodice, rodbine i prijatelja preminuo je profesor dr. Šefkija Čekić. 

Dugogodišnji dekan Fakulteta za saobraćaj

Profesor Čekić bio je dugogodišnji dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Rođen je 1935. godine u Gusinju, Crna Gora. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju. Bio je član Glavnog odbora sindikata za saobraćaj Jugoslavije.

Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova, te knjiga. Među kojiam su: “Ekonomika i organizacija saobraćaja”, “Saobraćajni sistemi”, “Sandžačko pitanje”, “Bosna raskrsnica Evrope”.

Bio je član Izvršnog odbora VKBI

Bio je član Izvršnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član Znanstvenog vijeća za promet HAZU, član Senata Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnik je Ordena rada sa zlatnim vijencem, Zlatne Plakete HAZU, Zlatne značke Saveza sindikata Jugoslavije, 15-aprilske nagrada Jugoslovenskih željeznica.

Živio je i radio u Sarajevu.

Informacije o dženazi bit će naknadno objavljene.

NA VRH

Podijeli članak na