ODLUKA VLADE FBIH

Viškove naoružanja i vojne opreme modernizirati u namjenskoj industriji Federacije BiH

Inicijativa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

E. H.

Potrebna izmjena Sporazuma o raspolaganju pokretnom vojnom imovinom

Foto: Avaz


Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o raspolaganju nad pokretnom vojnom imovinom.

Prije prodaje i izvoza

Kako je zaključeno, Vlada inicira da Vijeće ministara BiH stavi na razmatranje Anex Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, na koji su saglasnost dale obje entitetske vlade, te i da prodaja pokretne vojne imovine bude isključivo u skladu sa odredbama tog dokumenta.

Stav Federalne vlade je da je potrebno da svi viškovi naoružanja i vojne opreme, prije prodaje i izvoza iz Bosne i Hercegovine koji potiču iz Federacije BiH budu remontovani i modernizovani u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH.

Vlada je zadužila premijera FBiH da s današnjim njenim zaključcima Federalne vlade upozna Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo odbrane BiH i Komisiju za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine.

Vijeće ministara BiH

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je navedeno da Vijeće ministara BiH do sada nije razmatralo i odlučivalo u vezi s dostavljenim prijedlogom Aneksa Sporazuma.

Inače, Predsjedništvo BiH je još 2017. godine zadužilo Ministarstvo odbrane BiH da hitno preduzme aktivnosti na prodaji pokretne imovine, ali do danas nije došlo do realizacije Plana prodaje viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Oružanim snagama BiH.

Federacija BiH ima opravdan interes za prodaju pokretne imovine koja nije u funkciji odbrane, što potkrepljuje i činjenicom da 80 posto prihoda od realizovane prodaje pripada entitetima, što je utvrđeno članom 7. Sporazuma.

NA VRH

Podijeli članak na